ИЗВЕШТАЈ СА 27. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 28. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 25.10.2021. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец октобар.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Нови Сад

Павловић Бранко

42.000,00

2.

Нови Сад

Петров Татјана

42.000,00

3.

Нови Сад

Крстић Јован

42.000,00

4.

Нови Сад

Батос Александар

21.500,00

5.

Нови Сад

Лепојевић Јелена

42.000,00

6.

Нови Сад

Симичић Игор

42.000,00

7.

Пожаревац

Амановић Славко

42.000,00

8.

Пожаревац

Канкарас Данијела

42.000,00

9.

Ваљево

Бојичић Радоје

31.000,00

10.

Јагодина

Соколовић Милица

42.000,00

11.

Чачак

Аничић Биљана

42.000,00

12.

Чачак

Вујовић Мирјана

42.000,00

13.

Смедерево

Обрадовић Златан

42.000,00

14.

Смедерево

Максимовић Радмила

42.000,00

15.

Ниш

Сенић Братислав

42.000,00

16.

Ниш

Јоцић Славко

15.600,00

17.

Ниш

Николић Александар

42.000,00

18.

Кикинда

Породица Ђомпарин

84.000,00

19.

Кикинда

Латковић Дејан

42.000,00

20.

Кикинда

Вукмирица Драгана

4.060,00

21.

Кикинда

Алексић Сава

16.800,00

22.

Сомбор

Кнези Зоран

16.800,00

23.

Крагујевац

Спасић Гордана

18.700,00

24.

Крагујевац

Милановић Дејан

42.000,00

25.

Крагујевац

Прешић Драган

42.000,00

26.

Крагујевац

Марјановић Срђан

42.000,00

27.

Крагујевац

Раичевић Александра

9.300,00

28.

Крагујевац

Илић Слађана

42.000,00

29.

Крагујевац

Копривица Вук

42.000,00

30.

Панчево

Шпановић Биљана

42.000,00

31.

Шабац

Нинковић Жарко

42.000,00

32.

Дирекција Предузећа

Јаворац Вера

42.000,00

33.

Дирекција Предузећа

Јовић Владимир

42.000,00

34.

Дирекција Предузећа

Ђорђевић Немања

42.000,00

35.

Дирекција Предузећа

Ивковић Ненад

42.000,00

36.

Дирекција Предузећа

Лалић Немања

42.000,00

37.

Дирекција Предузећа

Страхинић Горан

42.000,00

38.

Дирекција Предузећа

Проданић Дејан

42.000,00

39.

Дирекција Предузећа

Стајић Биљана

8.400,00

40.

Дирекција Предузећа

Берисавац Снежана

17.700,00

41.

Дирекција Предузећа

Насковић Данијела

22.400,00

42.

Дирекција Предузећа

Ангеловски  Данило

42.000,00

43.

Дирекција Предузећа

Новаков Новак

42.000,00

434.

Дирекција Предузећа

Мартаћ Сузана

42.000,00

45.

Дирекција Предузећа

Смиљанић Снежана

42.000,00

46.

Дирекција Предузећа

Мирић Жиковић Сара

42.000,00

47.

Дирекција Предузећа

Дуловић Ивана

42.000,00

48.

Дирекција Предузећа

Поповић Дејан

42.000,00

49.

Дирекција Предузећа

Велимировић Младен

42.000,00

50.

Дирекција Предузећа

Јошиковић Биљана

6.230,00

51.

Ужице

Грозданић Весна

42.000,00

52.

Ужице

Сокић Радованка

42.000,00

53.

Краљево

Клашња Матија

42.000,00

54.

Краљево

Мировић Марко

42.000,00

55.

Краљево

Виријевић Мирко

84.000,00

56.

Крушевац

Филиповић Милош

42.000,00

57.

Пирот

Лазић Драган

42.000,00

58.

Београд

Павловић Биљана

16.100,00

59.

Београд

Решетаровић Ивана

25.700,00

60.

Београд

Бојовић Душко

11.200,00

61.

Београд

Радосављевић Зоран

42.000,00

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС