ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.11.2021. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1047

1077

3

39

0

2

1

0

0

0

  Панчево

79

63

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

39

82

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

44

70

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

72

75

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

46

67

9

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

83

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

1327

1517

16

39

0

2

1

0

0

0

  Краљево

175

76

1

0

0

0

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

23

10

0

0

0

0

0

0

0

  Крушевац

73

100

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

221

49

3

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

43

159

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

128

59

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

110

80

22

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

750

546

43

0

0

0

0

0

0

0

 Нови Сад

301

82

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

52

37

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

37

10

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

88

2

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

77

66

29

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

68

51

6

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

623

248

41

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

193

237

40

0

5

0

0

1

0

0

Алексинац

6

3

3

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

25

24

3

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

15

18

5

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

2

54

34

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

32

29

4

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

41

50

23

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

25

88

15

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

8

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

11

13

2

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

358

556

129

0

5

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3058

2867

229

39

5

2

1

1

0

0

Укупно на дан
10.10.2021
године

3012

2827

230

39

5

2

1

1

0

0

Укупно на дан
10.11.2021.

године

3058

2867

229

39

5

2

1

1

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

1,53%

1,41%

-0,43%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1327

1517

16

39

0

2

1

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

750

546

43

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

623

248

41

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

358

556

129

0

5

0

0

1

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3058

2867

229

39

5

2

1

1

0

0

 

 

statistika