ИЗВЕШТАЈ СА 29. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 29. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 23.11.2021. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец новембар.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Нови Сад

Данилов Миле

42.000,00

2.

Нови Сад

Брдар Илија

42.000,00

3.

Нови Сад

Ивић Горан

5.500,00

4.

Нови Сад

Мохачи Јована

42.000,00

5.

Нови Сад

Радојевић Милица

42.000,00

6.

Нови Сад

Дробњак Вера

42.000,00

7.

Пожаревац

Петровић Стеван

42.000,00

8.

Ваљево

Рађеновић Лепосава

18.200,00

9.

Ваљево

Павловић Љубиша

84.000,00

10.

Суботица

Цветковски Мирослав

42.000,00

11.

Врање

Ристић Биљана

42.000,00

12.

Прокупље

Миљковић Дејан

3.100,00

13.

Ниш

Милојевић Кристина

42.000,00

14.

Ниш

Стојанов Емилија

2.700,00

15.

Ниш

Стојиљковић Небојша

42.000,00

16.

Ниш

Арсовски Саша

8.850,00

17.

Београд

Ђекић Александар

42.000,00

18.

Београд

Џагић Ненад

16.800,00

19.

Београд

Миловановић Ружа

7.200,00

20.

Београд

Митровић Милан

42.000,00

21.

Београд

Кулунџић Марија

84.000,00

22.

Београд

Томовић Зорица

16.700,00

23.

Београд

Митић Ксенија

21.000,00

24.

Београд

Филиповић Бранко

10.500,00

25.

Краљево

Стојиљковић Горан

42.000,00

26.

Краљево

Петровић Марија

5.500,00

27.

Ужице

Кнежевић Сибин

10.500,00

28.

Дирекција Предузећа

Мићић Марија

42.000,00

29.

Дирекција Предузећа

Милићевић Саша

42.000,00

30.

Дирекција Предузећа

Божић Немања

42.000,00

31.

Дирекција Предузећа

Париповић Оливера

42.000,00

32.

Дирекција Предузећа

Породица Совиљ

84.000,00

33.

Дирекција Предузећа

Пантић Марко

42.000,00

34.

Дирекција Предузећа

Станковић Ангелина

16.800,00

35.

Дирекција Предузећа

Тодосић Биљана

42.000,00

36.

Дирекција Предузећа

Барбузан Живан

42.000,00

37.

Дирекција Предузећа

Стојановић Слађана

84.000,00

38.

Дирекција Предузећа

Басара Милош

42.000,00

39.

Дирекција Предузећа

Јевтић Драгица

42.000,00

40.

Дирекција Предузећа

Контић Марија

42.000,00

41.

Дирекција Предузећа

Узелац Данијела

60.075,00

42.

Шабац

Јовић Дејан

3.300,00

43.

Крагујевац

Живковић Драгомир

42.000,00

44.

Крагујевац

Будић Милорад

21.400,00

45.

Крагујевац

Крстић Саша

42.000,00

46.

Крагујевац

Вуловић Драган

42.000,00

47.

Крагујевац

Тоскић Зоран

4.400,00

48.

Крушевац

Луковић Уна

42.000,00

49.

Крушевац

Савић Александар

42.000,00

50.

Крушевац

Ивановић Владимир

42.000,00

51.

Крушевац

Борић Зоран

43.600,00

52.

Зрењанин

Михајлов Александра

6.030,00

53.

Лесковац

Стојановић Саша

4.800,00

54.

Јагодина

Крстић Мирза

42.000,00

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС