ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.12.2021. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1062

1084

3

38

0

2

1

0

0

0

  Панчево

79

62

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

40

83

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

46

69

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

71

79

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

45

61

9

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

91

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

1343

1529

16

38

0

2

1

0

0

0

  Краљево

176

75

1

0

0

0

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

23

10

0

0

0

0

0

0

0

  Крушевац

73

104

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

222

49

3

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

43

158

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

129

59

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

110

81

22

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

753

549

43

0

0

0

0

0

0

0

 Нови Сад

301

82

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

53

37

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

37

10

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

89

2

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

76

66

29

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

70

51

6

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

626

248

41

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

199

240

43

0

5

0

0

1

0

0

Алексинац

6

3

3

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

25

24

2

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

15

20

5

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

2

54

35

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

32

28

4

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

41

50

23

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

25

88

15

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

8

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

11

13

2

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

364

560

132

0

5

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3086

2886

232

38

5

2

1

1

0

0

Укупно на дан
10.11.2021
године

3058

2867

229

39

5

2

1

1

0

0

Укупно на дан
10.12.2021.

године

3086

2886

232

38

5

2

1

1

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,92%

0,66%

1,31%

-2,56%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1343

1529

16

38

0

2

1

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

753

549

43

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

626

248

41

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

364

560

132

0

5

0

0

1

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3086

2886

232

38

5

2

1

1

0

0

 

 

statistika