ОДРЖАНА СЕДНИЦА ПРОШИРЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

Уз поштовање мера које су на снази од стране здравствених власти, 27. децембра одржана је седница Проширеног управног одбора, са циљем разматрања Споразума о повећању зарада за 2022. годину, чиме се обезбеђује континуирани раст и реалано очување зараде.
Посебан акценат био је у склопу разматрања пословног плана Телекома Србије чији саставни део јесу трошкови запослених и остале пословне активности и давање овлашћења представнику у Надзорном одбору за гласање по наведеном предлогу.
С обзиром на крај године, била је прилика за резиме свих активности у оквиру плана синдиката почевши од јачања снаге синдиката, преко реализације програмских задатака.
Кроз дискусију се могло закључити да ова година поред свих лоших ствари проузрокованих пандемијом корона вируса била је успешна на добробит свих чланова организације.
Пред синдикат се постављају нови задаци који се тичу праћења реализације пословног плана, деловањем синдиката у погледу пословне ефикасности, заштите упослености и даљим настојањима да се створени вишак вредности праведније расподељује.
Уочени су проблеми у функционисању који се одражавају на реализацију радних задатака, а који се пре свега односе на организациону функционалност у појединим сегментима организације. То се посебно одражава у погледу интеграционих процеса унутар реализације сервиса на коаксијалној мрежи, бакру и оптичкој инфраструктури.
Нова пословна година представља нов изазов како са аспекта пословних резултата тако и са позиције деловања синдиката по питању усклађивања норматива и права  и превазилажења свих уочених слабих тачки у функционисању система у којем привређујемо.

 

 


Инфо ЈСТС

 

.