ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.01.2022. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1109

1108

3

36

0

2

1

0

0

0

  Панчево

93

63

2

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

39

83

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

48

69

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

73

79

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

45

61

9

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

91

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

1407

1554

15

36

0

2

1

0

0

0

  Краљево

176

77

1

0

0

0

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

22

10

0

0

0

0

0

0

0

  Крушевац

79

99

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

233

49

3

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

44

160

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

130

60

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

115

82

22

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

777

549

43

0

0

0

0

0

0

0

 Нови Сад

314

83

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

57

34

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

37

10

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

91

2

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

77

68

28

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

70

51

7

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

646

248

41

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

220

239

44

0

5

0

0

1

0

0

Алексинац

7

3

3

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

28

24

2

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

15

20

5

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

2

55

35

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

32

28

4

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

41

50

23

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

25

88

15

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

8

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

11

13

2

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

389

560

133

0

5

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3219

2911

232

36

5

2

1

1

0

0

Укупно на дан
10.12.2021
године

3086

2886

232

38

5

2

1

1

0

0

Укупно на дан
10.01.2022.

године

3219

2911

232

36

5

2

1

1

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

4,31%
0,87%
0,00%
-5,26%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1407
1554
15
36
0
2
1
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

777
549
43
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

646
248
41
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

389
560
133
0
5
0
0
1
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3219
2911
232
36
5
2
1
1
0
0

 

 

statistika