ИЗВЕШТАЈ СА 31. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 31. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 21.01.2022. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јануар.

.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Нови Сад

Бранков Слободан

14.000,00

2.

Нови Сад

Ковач Александар

42.000,00

3.

Нови Сад

Ковачевић Мина

42.000,00

4.

Нови Сад

Јанковић Бранислава

42.000,00

5.

Нови Сад

Вујадиновић Љиљана

11.550,00

6.

Нови Сад

Стефановић Душко

31.620,00

7.

Сремска Митровица

Скленар Бојан

42.000,00

8.

Ваљево

Тикваревић Даница

3.900,00

9.

Прокупље

Младеновић Ивана

42.000,00

10.

Ужице

Гачић Љиљана

42.000,00

11.

Ниш

Ивановић Светлана

4.000,00

12.

Шабац

Спасојевић Милица

16.800,00

13.

Шабац

Арсеновић Љупко

38.200,00

14.

Крагујевац

Радовановић Радован

42.000,00

15.

Крагујевац

Бојковић Славица

12.000,00

16.

Крагујевац

Прешић Драган

42.000,00

17.

Крагујевац

Филимоновић Мирјана

21.000,00

18.

Крушевац

Лукић Горан

42.000,00

19.

Дирекција Предузећа

Јајчевић Дејан

42.000,00

20.

Дирекција Предузећа

Миленковић Милена

42.000,00

21.

Дирекција Предузећа

Цековић Нела

42.000,00

22.

Дирекција Предузећа

Лилић Габријела

42.000,00

23.

Дирекција Предузећа

Бошњак Зорица

42.000,00

24.

Дирекција Предузећа

Мартаћ Сузана

42.000,00

25.

Дирекција Предузећа

Рајић Зоран

42.000,00

26.

Дирекција Предузећа

Борља Марица

42.000,00

27.

Дирекција Предузећа

Панзаловић Данијела

8.400,00

28.

Дирекција Предузећа

Симић Дејан

42.000,00

29.

Дирекција Предузећа

Азарић Наташа

42.000,00

30.

Дирекција Предузећа

Павловић Дејан

42.000,00

31.

Дирекција Предузећа

Мицковић Драгана

24.800,00

32.

Дирекција Предузећа

Џагић Ненад

42.000,00

33.

Дирекција Предузећа

Бурсаћ Вања

42.000,00

34.

Дирекција Предузећа

Милошев Драган

42.000,00

35.

Београд

Стојадиновић Станка

28.200,00

36.

Београд

Ђорђевић Владимир

21.000,00

37.

Београд

Павловић Биљана

17.240,00

38.

Београд

Деспотовић Жана

32.050,00

39.

Зрењанин

Пољак Адам

42.000,00

40.

Лесковац

Трајковић Марија

42.000,00

41.

Лесковац

Костић Предраг

42.000,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС