ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.02.2022. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1119
1141
3
27
0
2
1
0
0
0

  Панчево

94
63
2
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

39
83
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

48
70
1
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

73
78
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

45
60
9
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
92
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1418
1587
15
27
0
2
1
0
0
0

  Краљево

176
79
1
0
0
0
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
22
10
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

78
96
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

234
48
3
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

44
158
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

129
60
4
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

119
80
22
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

780
543
43
0
0
0
0
0
0
0

 Нови Сад

314
84
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

54
39
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

37
10
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

91
2
3
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

78
68
28
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

70
52
7
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

644
255
41
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

222
239
44
0
5
0
0
1
0
0

Алексинац

6
4
3
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

27
25
2
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

15
22
3
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

2
55
35
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

32
28
4
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

40
50
23
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

25
88
15
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

8
40
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

11
13
1
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

388
564
130
0
5
0
0
1
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3230
2949
229
27
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.01.2022
године

3219
2911
232
36
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.02.2022.

године

3230
2949
229
27
5
2
1
1
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,34%
1,31%
-1,29%
-25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1418
1587
15
27
0
2
1
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

780
543
43
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

644
255
41
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

388
564
130
0
5
0
0
1
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3230
2949
229
27
5
2
1
1
0
0

 

 

statistika