ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.03.2022. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1135
1160
3
19
0
2
1
0
0
0

  Панчево

96
63
2
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

39
83
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

50
73
1
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

73
77
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

45
60
9
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
92
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1438
1608
15
19
0
2
1
0
0
0

  Краљево

176
79
1
0
0
0
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
21
10
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

78
96
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

242
57
3
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

44
158
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

129
60
4
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

118
80
22
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

787
551
43
0
0
0
0
0
0
0

 Нови Сад

314
85
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

55
38
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

37
13
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

91
2
3
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

75
76
26
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

71
52
7
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

643
266
39
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

226
244
45
0
5
0
0
1
0
0

Алексинац

6
4
3
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

27
25
2
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

15
22
3
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

2
56
35
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

32
28
4
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

41
50
23
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

25
89
15
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

8
40
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

11
14
1
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

393
572
131
0
5
0
0
1
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3261
2997
228
19
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.02.2022
године

3230
2949
229
27
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.03.2022.

године

3261
2997
228
19
5
2
1
1
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,96%
1,63%
-0,44%
-29,63%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1438
1608
15
19
0
2
1
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

787
551
43
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

643
266
39
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

393
572
131
0
5
0
0
1
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3261
2997
228
19
5
2
1
1
0
0

 

 

statistika