ОДРЖАНА РЕДОВНА СКУПШТИНА  ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА  ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

У складу са планираним активностима, 18. априла 2022.г. одржана је редовна седница Скупштине ЈСТС у Руми, на којој се расправљало о планским документима и извештајима о раду, као и финансијским извештајима у претходној години.
Скупштини Синдиката присуствовали су Владимир Лучић, генерални директор Телекома, Марија Спасић, извршни директор за финансије и Иван Исаковић, шеф службе за интерне односе у име извршног директора за људске ресурсе, као и 60 делегата Скупштине.
Имајући у виду да већ две године имамо отежано функционисање у раду, а све због пандемије која је присутна, видљиви су резултати рада који су остварени  у претходној години, а који нису занемарљиви.
Можда нисмо успели да урадимо све што смо зацртали претходне године, али смо успели значајно да померимо општу стагнацију која је била присутна дужи низ година и која се негатовно одражавала на економски положај запослених. То се односи на повећање зарада и исплате зараде из добити.
Синдикално, веома је битна чињеница да је ојачана база синдиката (у 2021. години пораст броја чланова је око 30% у односу на укупан број чланова), што нам говори да је од стране запослених примећен труд и активност синдиката. То се односи на активност  нашег синдиката, који је поред повећања зарада, иступао и по питањима која произилазе из радног права, а везана су за праћење измена и допуна КУ.
У складу са финансијским могућностима, синдикат је помогао своје чланове кроз материјалну помоћ Фонда солидарности, бескаматних позајмица, субвенција за одмор и других давања.
Рационално управљање средствима синдиката омогућава реализацију и унапређење понуде синдиката према својим члановима.
Осим дискусије по питању учињеног, дискусија је вођена и по питањима будућих изазова који се намећу пред синдикат и планова за текућу годину. У том погледу, постављени су главни циљеви који су у домену очувања запослености, подизања права запослених у погледу материјалног положаја и других давања, радног окружења и побољшавања услова рада.
У другом делу Скупштине учешће су узели представници менаџмента на челу са генералним директором Лучићем који је у уводном обраћању презентовао позицију Телекома  Србије као и пословне планове који суштински осликавају лидерску позицију компаније. Директор се позвао на интервју који је дао за „Блиц“ и у коме је  рекао све чињенично о компанији.
Такође у непосредном дијалогу директор је дао одговоре на више питања :
- Политика ангажовања запослених посредством агенције за привремено запошљавање биће ревидирана, а ангажована лица у овом статусу која својим ангажовањем и резултатима рада завређују биће им понуђен стални радни однос у Телекому Србија. Са друге стране на неким позицијама и у оправданим случајевима има потребе за овим видом ангажовања где врста посла захтева такав вид ангажовања. Самим ревидирањем старосне структуре запослених као и нова ангажовања говоре у прилог да не постоји вишак запослених.
- Политика финасирања преко емисије коорпоративних обвезница је нов  и по речима директора повољнији вид кредитирања који подиже транспарентност пословања, а менаџмент компаније држи у сталној агилности. Сви пословни потези који су предузимани у претходном периоду, инвестирање у различите врсте услуга, посебно у сегментима производње медијског садржаја, су довели до модернизације компаније.  Ове активности гарантују одрживост Телекома Србија за наредну деценију и самим тим осигуравају профит и раст додатне вредности, што отвара простор за раст зарада и других давања.
У наредном периоду биће простора за враћање радноспортских такмичња.
-Примедбе које су изнете у делу бонуса у којима су до сада били обухваћени само запослени у продаји, који само делимично доприносе реализацији сервиса, док стварна техничка реализација нема такву финансијску потпору је довела до  тога да ће се са директором технике разговарати о увођењу модела стимулације чиме ће се повезати учешће свих актера у рализацији сервиса. Досадашња пракса се правдавала чињеницом да се водила тржишна утакмица придобијања корисника где је продаја најистуренији чинилац.

 

ОДРЖАНА РЕДОВНА СКУПШТИНА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

ОДРЖАНА РЕДОВНА СКУПШТИНА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

ОДРЖАНА РЕДОВНА СКУПШТИНА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

ОДРЖАНА РЕДОВНА СКУПШТИНА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ