ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.05.2022. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1157
1216
3
12
0
2
1
0
0
0

  Панчево

96
63
2
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

39
83
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

51
74
1
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

74
76
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

49
60
9
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

37
58
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1503
1630
15
12
0
2
1
0
0
0

  Краљево

176
79
1
0
0
0
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
21
10
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

78
96
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

250
54
3
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

44
159
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

133
59
4
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

120
80
22
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

801
548
43
0
0
0
0
0
0
0

 Нови Сад

311
87
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

56
40
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

37
13
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

91
2
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

79
77
26
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

70
54
7
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

644
273
38
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

228
247
44
0
5
0
0
1
0
0

Алексинац

6
4
3
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

27
25
2
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

15
23
3
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

1
56
35
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

32
28
4
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

41
51
23
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

25
90
15
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

8
43
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

11
14
1
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

394
581
130
0
5
0
0
1
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3342
3032
226
12
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.04.2022
године

3294
3047
227
13
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.05.2022.

године

3342
3032
226
12
5
2
1
1
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

1,46%
-0,49%
-0,44%
-7,69%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1503
1630
15
12
0
2
1
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

801
548
43
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

644
273
38
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

394
581
130
0
5
0
0
1
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3342
3032
226
12
5
2
1
1
0
0

 

 

statistika