ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.06.2022. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1171
1215
3
11
0
2
1
0
0
0

  Панчево

96
63
2
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

38
83
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

49
74
1
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

74
76
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

49
59
9
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

38
57
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1515
1627
15
11
0
2
1
0
0
0

  Краљево

179
77
1
0
0
0
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
21
10
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

79
95
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

249
54
3
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

44
159
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

133
59
4
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

120
80
22
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

804
545
43
0
0
0
0
0
0
0

 Нови Сад

311
89
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

56
43
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

37
13
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

91
2
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

79
76
26
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

68
56
7
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

642
279
38
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

228
255
44
0
5
0
0
1
0
0

Алексинац

6
5
3
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

27
25
2
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

15
23
3
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

1
55
35
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

32
28
4
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

41
51
22
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

25
90
15
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

8
43
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

11
14
0
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

394
589
128
0
5
0
0
1
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3355
3040
224
11
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.05.2022
године

3342
3032
226
12
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.06.2022.

године

3355
3040
224
11
5
2
1
1
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,39%
0,26%
-0,88%
-8,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1515
1627
15
11
0
2
1
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

804
545
43
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

642
279
38
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

394
589
128
0
5
0
0
1
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3355
3040
224
11
5
2
1
1
0
0

 

 

statistika