ИЗВЕШТАЈ СА 36. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 36. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 23.06.2022. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јун.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Пожаревац

Тасић Драгослав

21.000,00

2.

Пожаревац

Здравковић Момир

8.400,00

3.

Сомбор

Чекић Зоран

11.900,00

4.

Сомбор

Ковач Марко

42.000,00

5.

Чачак

Јовковић Ана

42.000,00

6.

Чачак

Мрљешевић Теодора

41.500,00

7.

Краљево

Виријевић Мирко

21.000,00

8.

Краљево

Фердић Мирослав

3.500,00

9.

Крагујевац

Бојковић Славица

42.000,00

10.

Крагујевац

Јанковић Микица

42.000,00

11.

Крагујевац

Мирковић Ивана

42.000,00

12.

Крагујевац

Богдановић Стефан

21.000,00

13.

Крагујевац

Милосављевић Саша

42.000,00

14.

Лесковац

Јањић Ивана

17.640,00

15.

Ниш

Судимац Небојша

14.900,00

16.

Ниш

Ђокић Наташа

42.000,00

17.

Ниш

Недељковић Марко

42.000,00

18.

Ниш

Радман Александра

21.000,00

19.

Врање

Сабедини Љумтурије

42.000,00

20.

Панчево

Петровић Никола

42.000,00

21.

Ужице

Породица Ковачевић

168.000,00

22.

Дирекција Предузећа

Ранковић Златица

42.000,00

23.

Дирекција Предузећа

Кукољ Милан

42.000,00

24.

Дирекција Предузећа

Алагић Хана

42.000,00

25.

Дирекција Предузећа

Јеверица Јелена

42.000,00

26.

Дирекција Предузећа

Милашиновић Јаков. Милица

42.000,00

27.

Дирекција Предузећа

Инајетовић Замфир

42.000,00

28.

Дирекција Предузећа

Арбутина Ева

42.000,00

29.

Дирекција Предузећа

Јовичић Јелена

42.000,00

30.

Дирекција Предузећа

Јовановић Данијела

44.800,00

31.

Дирекција Предузећа

Мићић Јелена

3.800,00

32.

Дирекција Предузећа

Павловић Биљана

42.000,00

33.

Дирекција Предузећа

Видовић Драган

42.000,00

34.

Дирекција Предузећа

Милићевић Бојана

42.000,00

35.

Дирекција Предузећа

Јаклић Пејагић Ерика

3.600,00

36.

Дирекција Предузећа

Кованџић Љиљана

34.800,00

37.

Дирекција Предузећа

Сотиров Бранислав

42.000,00

38.

Дирекција Предузећа

Божић Младен

42.000,00

39.

Дирекција Предузећа

Стојановић Мирјана

11.200,00

40.

Дирекција Предузећа

Митић Драгица

21.000,00

41.

Крушевац

Живановић Кристина

42.000,00

42.

Нови Сад

Кишмишка Ерика

42.000,00

43.

Нови Сад

Батинић Гордана

7.000,00

44.

Нови Сад

Јокановић Гордана

23.400,00

45.

Нови Сад

Николић Радован

19.550,00

46.

Пирот

Манчић Властимир

42.000,00

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС