ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.07.2022. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1178
1234
3
11
0
2
1
0
0
0

  Панчево

103
63
2
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

38
81
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

50
75
1
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

74
76
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

49
59
9
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

39
57
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1531
1645
15
11
0
2
1
0
0
0

  Краљево

180
77
1
0
0
0
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
21
10
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

79
95
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

249
55
3
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

44
159
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

135
59
4
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

122
80
21
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

809
546
42
0
0
0
0
0
0
0

 Нови Сад

312
89
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

56
43
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

37
13
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

91
2
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

80
76
26
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

69
55
7
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

645
278
38
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

228
257
44
0
5
0
0
1
0
0

Алексинац

6
5
3
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

27
25
2
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

15
23
3
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

0
55
34
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

32
28
4
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

41
51
22
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

26
90
15
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

8
43
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

11
14
0
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

394
591
127
0
5
0
0
1
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3379
3060
222
11
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.06.2022
године

3355
3040
224
11
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.07.2022.

године

3379
3060
222
11
5
2
1
1
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,72%
0,66%
-0,89%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1531
1645
15
11
0
2
1
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

809
546
42
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

645
278
38
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

394
591
127
0
5
0
0
1
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3379
3060
222
11
5
2
1
1
0
0

 

 

statistika