ИЗВЕШТАЈ СА 37. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 37. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 21.07.2022. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јул.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Сомбор

Мудринић Драган

4.550,00

2.

Сомбор

Сунарић Нада

42.000,00

3.

Сомбор

Радивојевић Немања

9.800,00

4.

Чачак

Јовковић Ана

42.000,00

5.

Чачак

Станчић Биљана

84.000,00

6.

Бор

Николић Драган

12.600,00

7.

Дирекција Предузећа

Лалић Дејан

42.000,00

8.

Дирекција Предузећа

Костић Нада

42.000,00

9.

Дирекција Предузећа

Игњатовић Александра

42.000,00

10.

Дирекција Предузећа

Бијелић Александра

42.000,00

11.

Дирекција Предузећа

Стефановић Оливера

8.400,00

12.

Дирекција Предузећа

Томић Мирка

42.000,00

13.

Дирекција Предузећа

Мицић Бранислав

42.000,00

14.

Дирекција Предузећа

Бећаговић Маја

42.000,00

15.

Панчево

Спасевски Милена

13.500,00

16.

Крагујевац

Анђелић Дејан

42.000,00

17.

Крагујевац

Павловић Зоран

42.000,00

18.

Београд

Гмитровић Слађан

42.000,00

19.

Београд

Мандић Гордана

5.100,00

20.

Београд

Жарков Татјана

11.000,00

21.

Београд

Маринковић Лидија

16.800,00

22.

Београд

Благојевић Никола

8.400,00

23.

Београд

Јовановић Александра

42.000,00

24.

Београд

Пајовић Александра

50.750,00

25.

Београд

Ђорђевић Владимир

23.000,00

26.

Београд

Делибашић Слађана

19.200,00

27.

Београд

Малобабић Зорица

42.000,00

28.

Нови Сад

Чемерчић Бојан

6.400,00

29.

Нови Сад

Добричанин Оливера

42.000,00

30.

Нови Сад

Петровић Љубица

42.000,00

31.

Нови Сад

Дубљанин Дејан

6.940,00

32.

Нови Сад

Пал Атила

19.490,00

33.

Ужице

Ковчић Марија

42.000,00

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС