ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.08.2022. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1190

1246

3

10

0

2

1

0

0

0

  Панчево

103

62

2

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

37

80

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

50

75

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

72

76

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

49

59

9

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

39

57

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

1540

1655

15

10

0

2

1

0

0

0

  Краљево

180

77

1

0

0

0

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

21

10

0

0

0

0

0

0

0

  Крушевац

79

95

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

246

56

3

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

44

159

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

137

57

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

124

80

20

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

810

545

41

0

0

0

0

0

0

0

 Нови Сад

312

90

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

56

43

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

37

13

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

91

2

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

81

77

25

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

69

55

7

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

646

280

37

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

226

258

44

0

5

0

0

1

0

0

Алексинац

5

6

3

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

27

25

2

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

15

23

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

0

56

34

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

31

28

4

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

41

51

22

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

25

90

15

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

8

43

0

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

11

14

0

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

389

594

127

0

5

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3385
3074
220
10
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.07.2022
године

3379
3060
222
11
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.08.2022.

године

3385
3074
220
10
5
2
1
1
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,18%

0,46%

-0,90%

-9,09%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1540

1655

15

10

0

2

1

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

810

545

41

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

646

280

37

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

389

594

127

0

5

0

0

1

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3385

3074

220

10

5

2

1

1

0

0

 

 

statistika