ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.09.2022. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1194
1238
3
9
0
2
1
0
0
0

  Панчево

102
62
2
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

39
79
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

50
76
1
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

72
76
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

49
58
9
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

39
57
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1545
1646
15
9
0
2
1
0
0
0

  Краљево

180
77
1
0
0
0
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
21
10
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

79
95
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

245
56
3
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

44
159
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

137
57
4
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

124
79
20
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

809
544
41
0
0
0
0
0
0
0

 Нови Сад

312
89
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

56
44
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

37
13
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

91
2
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

82
75
25
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

69
55
7
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

647
278
37
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

224
257
44
0
5
0
0
1
0
0

Алексинац

5
6
3
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

27
25
2
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

15
23
3
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

0
56
34
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

31
28
4
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

41
50
22
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

25
89
16
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

8
43
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

8
17
0
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

384
594
128
0
5
0
0
1
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3385
3062
221
9
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.08.2022
године

3385
3074
220
10
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.09.2022.

године

3385
3062
221
9
5
2
1
1
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,00%
-0,39%
0,45%
-10,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1545
1646
15
9
0
2
1
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

809
544
41
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

647
278
37
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

384
594
128
0
5
0
0
1
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3385
3062
221
9
5
2
1
1
0
0

 

 

statistika