ИЗВЕШТАЈ СА 39. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 39. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 26.09.2022. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец септембар.

.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Ниш

Милошевић Сандра

42.000,00

2.

Ниш

Цветковић Милош

42.000,00

3.

Ниш

Младеновић Зоран

42.000,00

4.

Ниш

Станковић Лела

42.000,00

5.

Чачак

Николић Драгиша

42.000,00

6.

Чачак

Мрљешевић Теодора

42.000,00

7.

Чачак

Јовановић Светлана

42.000,00

8.

Крагујевац

Радић Сандра

42.000,00

9.

Краљево

Бранковић Ненад

59.100,00

10.

Краљево

Кекерић Владица

84.000,00

11.

Нови Сад

Вуков Срђан

42.000,00

12.

Нови Сад

Рађевић Маринко

42.000,00

13.

Нови Сад

Вучићевић Душко

42.000,00

14.

Нови Сад

Ивић Горан

6.000,00

15.

Нови Сад

Шешлија Светлана

5.300,00

16.

Нови Сад

Шумаруна Жељко

8.400,00

17.

Ваљево

Ристивојевић Радиша

42.000,00

18.

Ваљево

Јовчић Перица

42.000,00

19.

Ужице

Грозданић Весна

42.000,00

20.

Ужице

Секулић Владимир

42.000,00

21.

Ужице

Јовановић Драшко

42.000,00

22.

Дирекција Предузећа

Савић Биљана

42.000,00

23.

Дирекција Предузећа

Милосављевић Јелена

59.220,00

24.

Дирекција Предузећа

Ћеловић Суботић Јасмина

42.000,00

25.

Дирекција Предузећа

Анђелковић Марија

42.000,00

26.

Дирекција Предузећа

Милутиновић Ивко

84.000,00

27.

Дирекција Предузећа

Тепић Марина

8.400,00

28.

Дирекција Предузећа

Станковић Ангелина

8.400,00

29.

Дирекција Предузећа

Рађеновић Дејан

42.000,00

30.

Дирекција Предузећа

Џагић Ненад

8.400,00

31.

Дирекција Предузећа

Стефановски Светислав

28.800,00

32.

Дирекција Предузећа

Антић Данијела

4.400,00

33.

Лесковац

Трајковић Марија

42.000,00

34.

Београд

Ђекић Александра

42.000,00

35.

Београд

Милошевић Владан

42.000,00

36.

Београд

Миловановић Душан

42.000,00

37.

Београд

Недељковић Слађана

5.600,00

38.

Београд

Ружић Милина

11.225,00

39.

Београд

Грујичић Милица

8.400,00

40.

Београд

Јаковљевић Саша

8.400,00

41.

Београд

Томић Петар

15.000,00

42.

Београд

Ђорђевић Владимир

42.000,00

43.

Београд

Радовановић Драган

42.000,00

44.

Београд

Павлоска Биљана

42.000,00

45.

Београд

Спасојевић Зорица

7.840,00

46.

Пожаревац

Породица Милосављевић

126.000,00

47.

Јагодина

Петровић Данијела

27.440,00

48.

Зрењанин

Шево Миленко

13.200,00

49.

Зрењанин

Зеремски Никола

42.000,00

50.

Панчево

Ранков Радован

42.000,00

51.

Крушевац

Радмановац Горан

42.000,00

52.

Пирот

Апостоловић Немања

42.000,00

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС