ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.10.2022. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1197

1238

3

9

0

2

1

0

0

0

  Панчево

102

62

2

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

38

79

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

52

76

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

71

76

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

49

59

9

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

37

57

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

1546

1647

15

9

0

2

1

0

0

0

  Краљево

180

77

1

0

0

0

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

21

10

0

0

0

0

0

0

0

  Крушевац

78

97

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

247

56

3

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

44

158

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

142

54

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

125

79

20

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

816

542

41

0

0

0

0

0

0

0

 Нови Сад

312

89

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

57

43

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

37

13

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

91

2

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

82

76

24

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

69

56

7

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

648

279

36

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

225

257

42

0

5

0

0

0

0

0

Алексинац

5

6

3

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

26

26

1

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

15

23

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

0

56

34

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

32

28

4

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

41

50

22

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

25

89

19

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

8

43

0

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

6

20

0

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

383

598

128

0

5

0

0

0

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3393

3066

220

9

5

2

1

0

0

0

Укупно на дан
10.09.2022
године

3385

3062

221

9

5

2

1

1

0

0

Укупно на дан
10.10.2022.

године

3393

3066

220

9

5

2

1

0

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,24%

0,13%

-0,45%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-100,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1546

1647

15

9

0

2

1

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

816

542

41

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

648

279

36

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

383

598

128

0

5

0

0

0

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3393

3066

220

9

5

2

1

0

0

0

 

 

statistika