ИЗВЕШТАЈ СА 40. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 40. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 25.10.2022. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец октобар.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Суботица

Вуковић Весна

42.000,00

2.

Чачак

Жунић Ана

84.000,00

3.

Чачак

Иконић Радисав

42.000,00

4.

Чачак

Петковић Иван

42.000,00

5.

Чачак

Породица Чепић

84.000,00

6.

Ниш

Радман Александра

42.000,00

7.

Ваљево

Планић Бранка

52.000,00

8.

Крагујевац

Марковић Саша

2.600,00

9.

Косовска Митровица

Гвоздић Томислав

42.000,00

10.

Нови Сад

Павловић Дејана

60.550,00

11.

Нови Сад

Милићевић Милисав

42.000,00

12.

Нови Сад

Дубљанин Дејан

55.000,00

13.

Нови Сад

Милошев Душко

7.900,00

14.

Нови Сад

Лукић Весна

42.000,00

15.

Београд

Церовац Гордана

42.000,00

16.

Београд

Мијајловић Горан

30.000,00

17.

Смедерево

Манчић Тамара

16.000,00

18.

Смедерево

Величковић Батица

26.000,00

19.

Дирекција Предузећа

Давидовић Гордана

42.000,00

20.

Дирекција Предузећа

Мићић Марија

42.000,00

21.

Дирекција Предузећа

Минић Срђан

42.000,00

22.

Дирекција Предузећа

Хелета Жељко

42.000,00

23.

Дирекција Предузећа

Жакула Миодраг

42.000,00

24.

Дирекција Предузећа

Миљковић Миљана

42.000,00

25.

Дирекција Предузећа

Бондеровић Јасна

42.000,00

26.

Дирекција Предузећа

Поп-Коцић Станишић Силвана

8.400,00

27.

Дирекција Предузећа

Милошевић Јасмина

8.400,00

28.

Дирекција Предузећа

Томљановић Катарина

8.500,00

29.

Дирекција Предузећа

Вујановић Милош

42.000,00

30.

Дирекција Предузећа

Вујић Јелена

42.000,00

31.

Дирекција Предузећа

Квргић Татјана

11.115,00

32.

Дирекција Предузећа

Марковић Вељко

42.000,00

33.

Ужице

Вукановић Перо

42.000,00

34.

Ужице

Јоцовић Бранко

42.000,00

35.

Ужице

Јевтовић Александар

42.000,00

36.

Лесковац

Цветковић Предраг

6.250,00

37.

Лесковац

Стевановић Ана

22.950,00

38.

Зрењанин

Субић Јелена

15.000,00

39.

Зрењанин

Мијовић Ранко

8.400,00

40.

Крушевац

Ђорђевић Хелијана

42.000,00

41.

Краљево

Букара Часлав

42.000,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС