ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.11.2022. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1198

1243

4

9

0

2

1

0

0

0

  Панчево

100

62

2

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

37

78

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

52

76

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

72

75

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

49

60

9

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

38

57

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

1546

1651

16

9

0

2

1

0

0

0

  Краљево

181

77

1

0

0

0

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

20

10

0

0

0

0

0

0

0

  Крушевац

78

97

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

248

56

3

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

46

158

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

141

56

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

124

79

20

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

818

543

41

0

0

0

0

0

0

0

 Нови Сад

315

91

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

57

43

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

37

13

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

91

2

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

78

74

24

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

69

56

7

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

647

279

36

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

228

257

42

0

5

0

0

0

0

0

Алексинац

5

6

3

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

26

26

1

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

15

24

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

0

56

35

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

33

27

4

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

41

50

22

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

25

88

18

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

8

44

0

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

6

20

0

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

387

598

128

0

5

0

0

0

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3398

3071

221

9

5

2

1

0

0

0

Укупно на дан
10.10.2022
године

3393

3066

220

9

5

2

1

0

0

0

Укупно на дан
10.11.2022.

године

3398

3071

221

9

5

2

1

0

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,15%
0,16%
0,45%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1546

1651

16

9

0

2

1

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

818

543

41

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

647

279

36

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

387

598

128

0

5

0

0

0

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3398

3071

221

9

5

2

1

0

0

0

 

 

statistika