ИЗВЕШТАЈ СА 41. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 41. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 23.11.2022. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец новембар.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Суботица

Мудри Растислав

42.000,00

2.

Зрењанин

Ковачевић Немања

42.000,00

3.

Смедерево

Величковић Батица

42.000,00

4.

Смедерево

Милановић Дејан

42.000,00

5.

Смедерево

Ранковић Дејан

9.100,00

6.

Пожаревац

Лукић Горан

4.200,00

7.

Пожаревац

Јанковић Зорица

12.600,00

8.

Кикинда

Милошев Драгана

11.800,00

9.

Сремска Митровица

Лакатош Мирослав

42.000,00

10.

Сремска Митровица

Жупунски Милица

42.000,00

11.

Чачак

Албић Зоран

42.000,00

12.

Ниш

Веселиновић Лалица

43.600,00

13.

Крушевац

Живановић Кристина

42.000,00

14.

Сомбор

Кнежевић Весна

42.000,00

15.

Сомбор

Ракочевић Зоран

42.000,00

16.

Сомбор

Бабарогић Небојша

10.500,00

17.

Сомбор

Харди Борис

42.000,00

18.

Сомбор

Медаковић Миланка

17.200,00

19.

Нови Сад

Трифковић Марко

8.200,00

20.

Нови Сад

Кишмишка Ерне

4.000,00

21.

Нови Сад

Прелевић Бошко

7.950,00

22.

Нови Сад

Кнежевић Оливера

8.400,00

23.

Нови Сад

Стојилковић Божидар

42.000,00

24.

Нови Сад

Мацура Душан

42.000,00

25.

Нови Сад

Будимир Софија

42.000,00

26.

Нови Сад

Војновић Милан

8.000,00

27.

Лозница

Ристановић Нада

4.400,00

28.

Лозница

Гојголовић Јелена

4.200,00

29.

Београд

Бојовић Наташа

5.600,00

30.

Краљево

Милошевић Ивица

42.000,00

31.

Краљево

Рацић Светлана

84.000,00

32.

Крагујевац

Батавељић Марија

16.000,00

33.

Крагујевац

Којић Предраг

42.000,00

34.

Крагујевац

Новаковић Зорица

3.000,00

35.

Ужице

Кљајевић Бранислав

42.000,00

36.

Дирекција Предузећа

Јакшић Биљана

84.000,00

37.

Дирекција Предузећа

Мутавџић Сања

16.800,00

38.

Дирекција Предузећа

Баранин Марија

11.100,00

39.

Дирекција Предузећа

Милић Вастано Љупка

8.900,00

40.

Дирекција Предузећа

Јаковљевић Татјана

42.000,00

41.

Дирекција Предузећа

Илић Виолета

42.000,00

42.

Дирекција Предузећа

Рокнић Бојана

42.000,00

43.

Дирекција Предузећа

Наков Невена

42.000,00

44.

Дирекција Предузећа

Петровић Сретен

42.000,00

45.

Дирекција Предузећа

Срећковић Весна

13.150,00

46.

Дирекција Предузећа

Томић Љиљана

23.800,00

47.

Дирекција Предузећа

Илић Биљана

42.000,00

48.

Дирекција Предузећа

Стајић Биљана

8.400,00

49.

Дирекција Предузећа

Врачевић Маја

10.500,00

50.

Пирот

Соколов Милан

42.000,00

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС