ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.12.2022. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1193
1277
4
9
0
2
1
0
0
0

  Панчево

101
62
2
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

37
78
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

54
74
1
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

76
74
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

50
61
7
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

39
57
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1550
1683
14
9
0
2
1
0
0
0

  Краљево

185
77
1
0
0
0
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
20
10
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

80
100
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

250
59
3
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

46
159
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

142
56
4
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

123
79
20
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

826
550
41
0
0
0
0
0
0
0

 Нови Сад

318
89
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

57
43
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

37
13
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

91
2
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

78
74
24
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

68
56
7
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

649
277
36
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

230
263
42
0
5
0
0
0
0
0

Алексинац

5
6
3
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

26
28
1
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

15
25
3
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

0
56
35
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

33
27
4
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

41
50
22
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

25
88
18
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

8
44
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

6
20
0
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

389
607
128
0
5
0
0
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3414
3117
219
9
5
2
1
0
0
0

Укупно на дан
10.11.2022
године

3398
3071
221
9
5
2
1
0
0
0

Укупно на дан
10.12.2022.

године

3414
3117
219
9
5
2
1
0
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,47%
1,50%
-0,90%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1550
1683
14
9
0
2
1
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

826
550
41
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

649
277
36
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

389
607
128
0
5
0
0
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3414
3117
219
9
5
2
1
0
0
0