ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.01.2023. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1201
1315
3
9
6
0
2
1
0
0
0

  Панчево

104
62
2
0
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

38
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

56
74
1
0
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

86
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

53
59
7
0
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

39
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1577
1721
13
9
6
0
2
1
0
0
0

  Краљево

186
77
1
0
0
0
0
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
20
10
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

79
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

257
59
3
0
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

45
161
3
0
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

147
55
4
0
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

123
79
20
0
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

837
550
41
0
0
0
0
0
0
0
0

 Нови Сад

317
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

56
48
1
0
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

39
14
2
0
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

96
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

81
78
24
0
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

69
55
7
0
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

658
286
36
0
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

235
271
44
0
0
5
0
0
0
0
0

Алексинац

5
6
3
0
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

26
28
1
0
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

15
25
3
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

0
59
36
0
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

34
27
4
0
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

42
50
21
0
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

25
89
19
0
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

8
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

6
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

396
619
131
0
0
5
0
0
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3468
3176
221
9
6
5
2
1
0
0
0

Укупно на дан
10.11.2022
године

3414
3117
219
9
0
5
2
1
0
0
0

Укупно на дан
10.01.2023.

године

3468
3176
221
9
6
5
2
1
0
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

1,58%
1,89%
0,91%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

БЕОГРАД

1577
1721
13
9
6
0
2
1
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

837
550
41
0
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

658
277
36
0
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

396
607
128
0
0
5
0
0
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3468
3176
221
9
6
5
2
1
0
0
0