ИЗВЕШТАЈ СА 43. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 43. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 25.01.2023. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јануар.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Чачак

Герзић Иван

42.000,00

2.

Крагујевац

Танасијевић Катарина

42.000,00

3.

Крагујевац

Филимоновић Мирјана

8.600,00

4.

Лесковац

Филиповић Драган

56.100,00

5.

Кикинда

Барјактаревић Миодраг

20.160,00

6.

Краљево

Балтић Давид

42.000,00

7.

Краљево

Бишевац Емил

42.000,00

8.

Краљево

Симеуновић Томислав

16.800,00

9.

Краљево

Боричић Ивана

8.400,00

10.

Краљево

Џемић Раиф

15.000,00

11.

Зрењанин

Мијовић Ранко

1.600,00

12.

Зрењанин

Габоров Смиљка

18.900,00

13.

Нови Сад

Панић Марко

42.000,00

14.

Нови Сад

Ивић Горан

18.900,00

15.

Нови Сад

Николић Радован

18.000,00

16.

Нови Сад

Менђан Павел

50.800,00

17.

Нови Сад

Алијевић Исмет

15.500,00

18.

Нови Сад

Прелевић Бошко

11.550,00

19.

Нови Сад

Оравец Бранка

16.800,00

20.

Смедерево

Топаловић Данка

55.000,00

21.

Смедерево

Ранковић Срђан

42.000,00

22.

Врање

Микић Драган

16.800,00

23.

Ниш

Судимац Небојша

16.560,00

24.

Крушевац

Живановић Кристина

42.000,00

25.

Панчево

Вуковић Славица

42.000,00

26.

Дирекција Предузећа

Радовић Силвана

42.000,00

27.

Дирекција Предузећа

Симић Срђан

42.000,00

28.

Дирекција Предузећа

Палић Јован

42.000,00

29.

Дирекција Предузећа

Росић Александар

5.600,00

30.

Дирекција Предузећа

Грбовић Марко

84.000,00

31.

Дирекција Предузећа

Лалић Немања

42.000,00

32.

Дирекција Предузећа

Јовановић Катарина

16.000,00

33.

Дирекција Предузећа

Гледић Здравко

42.000,00

34.

Дирекција Предузећа

Павловић Младен

42.000,00

35.

Дирекција Предузећа

Милић Ненад

42.000,00

36.

Дирекција Предузећа

Полић Милица

42.000,00

37.

Дирекција Предузећа

Маринковић Лидија

30.100,00

38.

Дирекција Предузећа

Деспотовић Жана

18.150,00

39.

Дирекција Предузећа

Митровић Зорица

6.300,00

40.

Дирекција Предузећа

Благојевић Никола

5.400,00

41.

Сомбор

Миладиновић Радомир

11.900,00

42.

Сремска Митровица

Лужија Ален

42.000,00

 

 

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС