ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.02.2023. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1196
1327
3
8
5
0
2
1
0
0
0

  Панчево

106
60
2
0
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

37
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

56
74
1
0
1
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

85
73
0
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

54
59
7
0
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

38
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1572
1732
13
8
6
0
2
1
0
0
0

  Краљево

186
77
1
0
0
0
0
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
20
10
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

79
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

255
60
3
0
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

45
160
3
0
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

150
55
4
0
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

124
79
19
0
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

839
550
40
0
0
0
0
0
0
0
0

 Нови Сад

321
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

56
48
1
0
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

39
14
2
0
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

96
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

81
78
24
0
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

69
54
7
0
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

662
286
36
0
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

228
268
43
0
0
5
0
0
0
0
0

Алексинац

5
6
3
0
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

25
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

15
25
3
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

0
59
36
0
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

35
27
3
0
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

42
50
21
0
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

25
89
19
0
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

8
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

6
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

389
616
128
0
0
5
0
0
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3462
3184
217
8
6
5
2
1
0
0
0

Укупно на дан
10.01.2023
године

3468
3176
221
9
6
5
2
1
0
0
0

Укупно на дан
10.02.2023.

године

3462
3184
217
8
6
5
2
1
0
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0,17%
0,25%
-1,81%
-11,11%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

БЕОГРАД

1572
1732
13
8
6
0
2
1
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

839
550
40
0
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

662
286
36
0
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

389
616
128
0
0
5
0
0
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3462
3184
217
8
6
5
2
1
0
0
0