ОДРЖАНА 4. РЕДОВНА СКУПШТИНА
ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

  

По планираним активностима ЈСТС, 23. фебруара одржана је редовна Скупштина Синдиката.
На Скупштини су разматрана документа ЈСТС из претходне године, Извештај о раду ЈСТС, Извештај о МФ пословању ЈСТС, Извештај НО ЈСТС о МФ пословању ЈСТС и представљени планови активности за 2023 годину, заједно са финансијским планом за ову годину.
Након разматрања и дискусије која се водила око докумената из претходне и докумената која говоре о плановима ЈСТС за ову годину сва документа су једногласно усвојена.
У 2023. години ЈСТС улази у изборни циклус и у том смислу су се разматрале измене и допуне Статута ЈСТС, као и измене допуне Изборних правила као пратећег документа.
После веома озбиљне и конструктивне дебате око веома важних докумената ЈСТС, делегати су се сагласили да у нови четворогодишњи циклус уђемо са измењеним и допуњеним Статутом и изборним правилима.
На крају седнице, водећи се принципима деловања нашег синдиката, донета је одлука да се распишу избори у ЈСТС на свим нивоима. По тој одлуци, избори у бази треба да се спроведу од 9. марта до краја априла, док ће крајем маја месеца бити сазвана Изборна скупштина, где ће се бирати руководство синдиката, одбори (статутарни, надзорни...), потпредседници, председник Синдиката и председник Скупштине ЈСТС.

.

ИЗВЕШТАЈ СА 44. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

ИЗВЕШТАЈ СА 44. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

ИЗВЕШТАЈ СА 44. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

ИЗВЕШТАЈ СА 44. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

ИНФО ЈСТС