ИЗВЕШТАЈ СА 44. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 44. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 21.02.2023. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец фебруар.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Чачак

Аничић Јелена

46.800,00

2.

Чачак

Миловановић Небојша

42.000,00

3.

Чачак

Породица Јовановић

84.000,00

4.

Суботица

Вуковић Весна

42.000,00

5.

Суботица

Цветковски Мирослав

42.000,00

6.

Шабац

Јовић Дејан

2.800,00

7.

Шабац

Спасојевић Милица

16.800,00

8.

Сомбор

Дрљача Душанка

42.000,00

9.

Зрењанин

Субић Јелена

42.000,00

10.

Зрењанин

Станков Жељко

5.550,00

11.

Крагујевац

Николић Драган

32.900,00

12.

Крагујевац

Пешић Драган

42.000,00

13.

Крагујевац

Филимоновић Мирјана

21.000,00

14.

Крагујевац

Благојевић Димитрије

42.000,00

15.

Дирекција Предузећа

Миловановић Дубравка

21.000,00

16.

Дирекција Предузећа

Гавриловић Милутин

42.000,00

17.

Дирекција Предузећа

Јовановић Александра

42.000,00

18.

Дирекција Предузећа

Трифуновић Тања

42.000,00

19.

Дирекција Предузећа

Анђелковић Марија

42.000,00

20.

Дирекција Предузећа

Јелић Драгица

42.000,00

21.

Дирекција Предузећа

Качаревић Милена

16.800,00

22.

Дирекција Предузећа

Ристић Светлана

42.000,00

23.

Дирекција Предузећа

Максимовић Братислава

42.000,00

24.

Дирекција Предузећа

Бибић Ненад

42.000,00

25.

Дирекција Предузећа

Лазић Зорана

42.000,00

26.

Дирекција Предузећа

Марковић Катарина

42.000,00

27.

Дирекција Предузећа

Антић Данијела

5.250,00

28.

Дирекција Предузећа

Тодоровић Сунчица

42.000,00

29.

Дирекција Предузећа

Андонов Немања

42.000,00

30.

Дирекција Предузећа

Петровић Јелена

42.000,00

31.

Дирекција Предузећа

Луковић Ивана

42.000,00

32.

Дирекција Предузећа

Јовановић Данијела

12.250,00

33.

Ужице

Ђорђевић Радован

42.000,00

34.

Ужице

Андрић Милош

42.000,00

35.

Лозница

Тешић Предраг

14.200,00

36.

Краљево

Симеуновић Предраг

42.000,00

37.

Краљево

Стевановић Ненад

10.500,00

38.

Краљево

Цветковски Стефан

42.000,00

39.

Београд

Даниловић Рајко

42.000,00

40.

Београд

Башовић Зоран

6.900,00

41.

Београд

Шевер Петар

23.100,00

42.

Пожаревац

Здравковић Момир

2.800,00

43.

Нови Сад

Панић Марко

42.000,00

44.

Нови Сад

Ивановић Сања

42.000,00

45.

Нови Сад

Јоцић Предраг

5.000,00

46.

Нови Сад

Дуловић Соња

42.000,00

47.

Нови Сад

Кртинић Јелена

25.000,00

48.

Ниш

Златановић Стефан

42.000,00

49.

Ниш

Ђурковић Данило

42.000,00

50.

Крушевац

Милојевић Саша

74.500,00

51.

Крушевац

Ђорђевић Хелијана

42.000,00

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС