ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.03.2023. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1195
1342
3
7
5
0
0
1
0
0
0

  Панчево

113
53
2
0
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

35
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

56
74
1
0
1
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

86
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

52
59
7
0
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

38
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1575
1741
13
7
6
0
0
1
0
0
0

  Краљево

187
77
1
0
0
0
0
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
20
10
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

80
98
0
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

256
60
3
0
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

45
160
3
0
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

149
57
4
0
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

129
74
19
0
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

846
546
40
0
0
0
0
0
0
0
0

 Нови Сад

322
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

56
48
1
0
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

39
14
2
0
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

96
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

81
78
24
0
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

68
54
7
0
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

662
287
36
0
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

225
271
43
0
0
5
0
0
0
0
0

Алексинац

5
5
3
0
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

26
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

15
25
3
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

0
60
36
0
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

34
28
3
0
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

42
50
21
0
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

25
89
19
0
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

8
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

6
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

386
620
128
0
0
5
0
0
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3469
3194
217
7
6
5
0
1
0
0
0

Укупно на дан
10.02.2023
године

3462
3184
217
8
6
5
2
1
0
0
0

Укупно на дан
10.03.2023.

године

3469
3194
217
7
6
5
0
1
0
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,20%
0,31%
0,00%
-12,50%
0,00%
0,00%
-100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

БЕОГРАД

1575
1741
13
7
6
0
0
1
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

846
546
40
0
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

662
287
36
0
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

386
620
128
0
0
5
0
0
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3469
3194
217
7
6
5
0
1
0
0
0