ИЗВЕШТАЈ СА 45. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 45. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 21.03.2023. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец март.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Чачак

Аничић Јелена

42.000,00

2.

Чачак

Зимоњић Марко

42.000,00

3.

Чачак

Танкосић Милица

42.000,00

4.

Чачак

Новаковић Ивана

19.200,00

5.

Сремска Митровица

Богдановић Томислав

42.000,00

6.

Пожаревац

Тасић Драгослав

21.000,00

7.

Шабац

Андрић Славица

42.000,00

8.

Јагодина

Лукић Никола

42.000,00

9.

Зрењанин

Радивој Душко

42.000,00

10.

Зрењанин

Сабо Золтан

22.500,00

11.

Дирекција Предузећа

Тривуновић Ивана

42.000,00

12.

Дирекција Предузећа

Милосављевић Јелена

42.000,00

13.

Дирекција Предузећа

Породица Вулетић

84.000,00

14.

Дирекција Предузећа

Симић Ненад

42.000,00

15.

Дирекција Предузећа

Жакула Миодраг

42.000,00

16.

Дирекција Предузећа

Маљевић Ксенија

18.410,00

17.

Дирекција Предузећа

Стојковић Горан

42.000,00

18.

Ниш

Радман Александра

26.000,00

19.

Ниш

Стевановић Сузана

42.000,00

20.

Београд

Росић Александар

42.000,00

21.

Београд

Томић Бојан

42.000,00

22.

Београд

Митић Ксенија

6.550,00

23.

Нови Сад

Рашков Данијела

84.000,00

24.

Нови Сад

Нешин Петар

42.000,00

25.

Нови Сад

Тишма Синиша

17.360,00

26.

Нови Сад

Петровић Љубица

40.200,00

27.

Нови Сад

Ристић Мирјана

42.000,00

28.

Краљево

Ђуровић Марија

21.000,00

29.

Лозница

Гајић Зоран

46.900,00

30.

Врање

Дамљановић Александра

12.600,00

31.

Лесковац

Костић Јована

21.000,00

32.

Пирот

Алексић Горан

6.500,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС