СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА РАДНО АНГАЖОВАНИХ У "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. У 2023. ГОДИНИ

 

  

На основу Одлуке генералног директора о организовању и спровођењу спортских такмичења у 2023. години, решења о именовању чланова Организационог одбора и Плана и програма спортских такмичења, дана 10.04.2023. године одржана је седница Организационог одбора.
Према Плану и програму спортска такмичења спровешће се у периоду април-јун 2023. године, и то:
- први ниво такмичења спровешће се у току априла;
- други, односно регионални ниво у току маја месеца;
- финални ниво у периоду од 08.06. до 11.06.2023. године.
Први ниво спортских такмичења спроводи се у организацији синдикалних организација репрезентативних синдиката.
Сви заинтересовани запослени и радно ангажовани који желе да учествују у такмичењима могу се пријавити најкасније до 18. априла, а за слање пријава и детаљније информације у вези првог нивоа такмичења могу се обратити следећим регионалним представницима репрезентативних синдиката, и то:


РЕГИЈА БЕОГРАД                                           
1.      Саша Пантић, 064/651-4299, [email protected]
2.      Перица Курћубић, 064/651-3621, [email protected]
3.      Жељко Петковић, 064/651-2699, [email protected]
4.      Драган Јовић, 064/651-3064, [email protected]

 

РЕГИJA КРАГУЈЕВАЦ
1.      Бранислав Грандов, 064/653-2007, [email protected]
2.      Иван Стевић, 064/653-2434, [email protected]
3.      Будимир Милојевић, 064/653-1044, [email protected]  
4.      Зоран Албић, 064/653-1155, [email protected]

 

РЕГИJA НИШ
1.      Слободанка Каменовић, 064/654-1070, [email protected]
2.      Братислав Јовановић, 064/654-1630, [email protected]
3.      Иван Стаменковић, 064/614-1118, [email protected] 
4.      Зоран Стефановић, 064/654-2010, [email protected]

 

РЕГИJA НОВИ САД
1.      Борислав Петровић, 064/652-2080, [email protected]
2.      Горан Букорац, 064/652-2606, [email protected]
3.      Дејан Батрићевић, 064/652-1844, [email protected]
4.      Александар Батос, 064/652-1400, [email protected]

 

Пријаву за учествовање у такмичењу можете преузети овде 

 

Пријава

 

.Напомена: Молимо да у пријави посебно назначите статус запосленог („Телеком Србија“ а.д. или Агенција „Sequester employment“)

 

Сва неопходна акта за спровођење спортских такмичења у "Телеком Србија" а.д. у 2023. години, можете погледати на сајту персонала