ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.04.2023. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 Београд

1209
1339
3
6
5
0
1

  Панчево

111
52
2
0
0
0
0

  Ваљево

35
79
0
0
0
0
0

  Пожаревац

58
74
1
0
1
0
0

  Смедерево

86
72
0
0
0
0
0

  Шабац

52
59
7
0
0
0
0

  Лозница

39
59
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1590
1734
13
6
6
0
1

  Краљево

191
77
1
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
21
10
0
0
0
0

  Крушевац

76
98
0
0
0
0
0

  Крагујевац

252
60
3
0
0
0
0

  Јагодина

45
160
3
0
0
0
0

  Чачак

147
58
4
0
0
0
0

  Ужице

130
72
19
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

841
546
40
0
0
0
0

 Нови Сад

324
91
0
0
0
0
0

 Зрењанин

55
49
1
0
0
0
0

 Кикинда

40
14
2
0
0
0
0

 Сомбор

96
3
2
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

80
76
24
0
0
0
0

 Суботица

68
54
7
0
0
0
0

НОВИ САД

663
287
36
0
0
0
0

 Ниш

224
272
44
0
0
5
0

Алексинац

5
5
2
0
0
0
0

 Прокупље

26
28
0
0
0
0
0

 Пирот

15
25
3
0
0
0
0

 Зајечар

0
61
36
0
0
0
0

 Бор

34
28
3
0
0
0
0

 Лесковац

44
50
20
0
0
0
0

 Врање

25
88
19
0
0
0
0

Грачаница

8
44
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

6
20
0
0
0
0
0

НИШ

387
621
127
0
0
5
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3481
3188
216
6
6
5
1

Укупно на дан
10.03.2023
године

3469
3194
217
7
6
5
1

Укупно на дан
10.04.2023.

године

3481
3188
216
6
6
5
1

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,35%
-0,19%
-0,46%
-14,29%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 
1
2
3
4
5
6
7

БЕОГРАД

1590
1734
13
6
6
0
1

КРАГУЈЕВАЦ

841
546
40
0
0
0
0

НОВИ САД

663
287
36
0
0
0
0

НИШ

387
621
127
0
0
5
0

Укупан број

чланова

синдиката

3481
3188
216
6
6
5
1