ИЗВЕШТАЈ СА 46. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 46. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 19.04.2023. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец април.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Чачак

Јеремић Виолета

9.250,00

2.

Чачак

Радовановић Богдан

12.700,00

3.

Сомбор

Мандић Дражен

6.000,00

4.

Пожаревац

Николић Милан

57.000,00

5.

Кикинда

Татић Никола

42.000,00

6.

Крагујевац

Вучуровић Оливера

42.000,00

7.

Крагујевац

Батавељић Марија

16.400,00

8.

Крагујевац

Марковић Саша

5.360,00

9.

Суботица

Вуковић Весна

42.000,00

10.

Суботица

Носковић Диана

42.000,00

11.

Панчево

Станојковски Наташа

9.400,00

12.

Панчево

Младеновски Милош

84.000,00

13.

Краљево

Бранковић Ненад

15.800,00

14.

Ужице

Нешковић Милош

42.000,00

15.

Ужице

Лечић Александар

2.800,00

16.

Зрењанин

Мијовић Ранко

4.200,00

17.

Београд

Младеновић Саша

42.000,00

18.

Београд

Симић Александар

42.000,00

19.

Београд

Ракић Јелена

25.900,00

20.

Београд

Лучић Столић Марија

19.000,00

21.

Београд

Кованџић Љиљана

64.000,00

22.

Сремска Митровица

Тадић Бранка

42.000,00

23.

Смедерево

Грбовић Марко

42.000,00

24.

Дирекција Предузећа

Мирић Сара

42.000,00

25.

Дирекција Предузећа

Ерчић Милијан

42.000,00

26.

Дирекција Предузећа

Ракић Валентина

42.000,00

27.

Дирекција Предузећа

Вардић Татјана

9.200,00

28.

Дирекција Предузећа

Димић Невенка

42.000,00

29.

Дирекција Предузећа

Тепић Марина

42.000,00

30.

Дирекција Предузећа

Лазић Саша

42.000,00

31.

Дирекција Предузећа

Станковић Ангелина

10.850,00

32.

Дирекција Предузећа

Лукић Владимир

42.000,00

33.

Дирекција Предузећа

Бабић Вукашин

42.000,00

34.

Дирекција Предузећа

Цветковић Зоран

42.000,00

35.

Дирекција Предузећа

Војводић Љиљана

14.000,00

36.

Дирекција Предузећа

Потулић Весна

42.000,00

37.

Дирекција Предузећа

Крстић Јасмина

42.000,00

38.

Дирекција Предузећа

Батрићевић Дијана

8.250,00

39.

Лесковац

Тошић Драгослав

42.000,00

40.

Лесковац

Стајић Горан

23.400,00

41.

Лесковац

Цветковић Предраг

25.730,00

42.

Ниш

Миладиновић Анита

42.000,00

43.

Ниш

Костић Александар

42.000,00

44.

Ниш

Јошић Гордана

14.300,00

45.

Ниш

Радман Александра

42.000,00

46.

Ниш

Миљковић Јовица

42.000,00

47.

Ваљево

Тикваревић Даница

9.400,00

48.

Нови Сад

Радовановић Никола

42.000,00

49.

Нови Сад

Лишић Жељко

42.000,00

50.

Нови Сад

Павловић Дејана

42.000,00

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС