ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.05.2023. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 Београд

1209
1338
3
6
6
0
1

  Панчево

111
52
2
0
0
0
0

  Ваљево

36
79
0
0
0
0
0

  Пожаревац

59
73
1
1
0
0
0

  Смедерево

86
71
0
0
0
0
0

  Шабац

52
59
7
0
0
0
0

  Лозница

39
59
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1592
1731
13
7
6
0
1

  Краљево

191
77
1
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
21
10
0
0
0
0

  Крушевац

76
98
0
0
0
0
0

  Крагујевац

248
60
3
0
0
0
0

  Јагодина

46
160
3
0
0
0
0

  Чачак

146
58
4
0
0
0
0

  Ужице

129
73
18
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

836
547
39
0
0
0
0

 Нови Сад

320
93
0
0
0
0
0

 Зрењанин

55
49
1
0
0
0
0

 Кикинда

39
14
2
0
0
0
0

 Сомбор

96
3
2
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

80
77
24
0
0
0
0

 Суботица

65
55
7
0
0
0
0

НОВИ САД

655
291
36
0
0
0
0

 Ниш

232
272
44
0
0
5
0

Алексинац

6
5
2
0
0
0
0

 Прокупље

26
28
0
0
0
0
0

 Пирот

15
25
3
0
0
0
0

 Зајечар

0
61
35
0
0
0
0

 Бор

34
28
3
0
0
0
0

 Лесковац

43
50
20
0
0
0
0

 Врање

25
88
19
0
0
0
0

Грачаница

6
47
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

5
20
0
0
0
0
0

НИШ

392
624
126
0
0
5
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3475
3193
214
7
6
5
1

Укупно на дан
10.04.2023
године

3481
3188
216
6
6
5
1

Укупно на дан
10.05.2023.

године

3475
3193
214
7
6
5
1

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0,17%
0,16%
-0,93%
16,67%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 
1
2
3
4
5
6
7

БЕОГРАД

1592
1731
13
7
6
0
1

КРАГУЈЕВАЦ

836
547
39
0
0
0
0

НОВИ САД

655
291
36
0
0
0
0

НИШ

392
624
126
0
0
5
0

Укупан број

чланова

синдиката

3475
3193
214
7
6
5
1