ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЈСТС
СРЕБРНО ЈЕЗЕРО 24.-25.05.2023.

 

  

Одлуком Скупштине ЈСТС из фебруара месеца, у претходном периоду (март и април) су се одржали општи избори у нашој организацији. У 26 синдикалних организација које чине ЈСТС конституисани су одбори и дали су своје предлоге за потпредседнике синдиката који су усвојени на координацијама по територијама. На координацијама по територијама донети су и предлози за председника Синдиката. Завршне активности су свакако конституисање Скупштине и избор носиоца највиших функција у синдикату. То значи да ће 190 синдикалних активиста, од којих Скупштину чини 57 делегата, имати велику улогу у заштити појединачних и колективних права запослених кроз рад у одборима СО и органима синдиката.


На место председника Скупштине предложена су два кандидата:

Тајним изјашњавањем већину гласова освојио је Ненад Стевановић, који ће водити Скупштину Јединственог Синдиката Телекома Србије у наредном четворогодишњем мандату.
За  функцију председника ЈСТС све 4 територије које обухвата ЈСТС су предложиле досадашњу председницу, Марину Здравковић.
Након тајног гласања, Марина Здравковић је изабрана за председника ЈСТС, што је њен други мандат на челу највећег синдиката у Предузећу.
За потпредседнике синдиката изабрани су:

Скупштина ЈСТС је изабрала и носиоце функција из своје надлежности у Надзорни и Статутарни одбор и то:
За Надзорни одбор ЈСТС:

За Статутарни одбор ЈСТС:

Након ових гласања завршено је конституисање Скупштине чиме  су створени предуслови да  Јединствени Синдикат Телекома Србије настави рад у пуном капацитету.
Задовољство нам је што су након спроведених избора, седници Скупштине присуствовали гости из предузећа: ИД дирекције за технику, г. Ђорђе Маровић, ИД дирекције за корпоративне послове г-ђа Гордана Трхуљ, ИД за продају г-ђа Катарина Суботић, секретар Друштва г. Александар Радовановић, директор сектора за мрежне операције г. Бојан Спасенић, директор сектора за нормативу, интерне односе и организацију г. Дејан Павловић, координатор за технику Београд г. Борис Сарић, шеф службе за безбедност, одбрану, ванредне ситуације и физичку заштиту г. Дејан Микулетић, шеф службе за мрежне операције Пожаревац г. Бојан Живић и председник Синдиката Телекома ''Србија'' г. Мирослав Јоксимовић.

 

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЈСТС

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЈСТС

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЈСТС

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЈСТС

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЈСТС

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЈСТС

 


ИНФО ЈСТС