ОДРЖАНА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈСТС У НОВОМ САЗИВУ

 

  

На својој првој седници одржаној 01.06.2023.г. нови Управни одбор Јединственог синдиката Телекома Србије је завршио са спровођењем избора из своје надлежности. На предлог председника ЈСТС Марине Здравковић, за секретара Синдиката је једногласно изабран Зоран Миловановић. Изабрани су чланови Управног одбора Фонда солидарности.
На самој седници су усвојена важна документа, укључујући Пословник о раду Управног одбора ЈСТС и Правилник о материјално финансијском пословању, у којима се прецизно дефинишу принципи, правила и активности које ће помоћи функционисању у наредном периоду. Председница ЈСТС је известила о активностима Надзорног одбора Предузећа, представљајући извештаје о пословању где се најавом исплате дивиденде акционарима потврђују правци успешног деловања. Посебно је новоизабраним члановима УО предочила оквире сарадње са пословодством кроз активно истицање предлога усмерених на решавање проблема запослених.
После завршног нивоа радничко спортских игара, новоизабрани Управни одбор ће се усредсредити на побољшање комуникације како са пословодством, тако и са члановима Синдиката преко одбора синдикалних организација.

 


ИНФО ЈСТС

.