ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.06.2023. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 Београд

1203
1335
3
7
6
0
1

  Панчево

109
53
2
0
0
0
0

  Ваљево

35
79
0
0
0
0
0

  Пожаревац

59
73
1
1
0
0
0

  Смедерево

85
71
0
0
0
0
0

  Шабац

53
58
7
0
0
0
0

  Лозница

38
59
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1582
1728
13
8
6
0
1

  Краљево

190
77
1
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
21
10
0
0
0
0

  Крушевац

75
98
0
0
0
0
0

  Крагујевац

247
60
3
0
0
0
0

  Јагодина

46
159
3
0
0
0
0

  Чачак

146
58
4
0
0
0
0

  Ужице

130
72
18
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

834
545
39
0
0
0
0

 Нови Сад

319
91
0
0
0
0
0

 Зрењанин

55
49
1
0
0
0
0

 Кикинда

39
14
2
0
0
0
0

 Сомбор

95
4
2
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

79
77
24
0
0
0
0

 Суботица

65
55
7
0
0
0
0

НОВИ САД

652
290
36
0
0
0
0

 Ниш

230
272
43
0
0
5
0

Алексинац

6
5
2
0
0
0
0

 Прокупље

26
28
0
0
0
0
0

 Пирот

16
24
3
0
0
0
0

 Зајечар

0
61
34
0
0
0
0

 Бор

34
28
3
0
0
0
0

 Лесковац

43
50
20
0
0
0
0

 Врање

26
88
19
0
0
0
0

Грачаница

5
47
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

5
20
0
0
0
0
0

НИШ

391
623
124
0
0
5
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3459
3186
212
8
6
5
1

Укупно на дан
10.05.2023
године

3475
3193
214
7
6
5
1

Укупно на дан
10.06.2023.

године

3459
3186
212
8
6
5
1

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0,46%
-0,22%
-0,93%
14,29%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 
1
2
3
4
5
6
7

БЕОГРАД

1582
1728
13
8
6
0
1

КРАГУЈЕВАЦ

834
545
39
0
0
0
0

НОВИ САД

652
290
36
0
0
0
0

НИШ

391
623
124
0
0
5
0

Укупан број

чланова

синдиката

3459
3186
212
8
6
5
1