ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.07.2023. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 Београд

1204

1329

3

7

6

0

1

  Панчево

109

53

2

0

0

0

0

  Ваљево

35

79

0

0

0

0

0

  Пожаревац

59

72

1

1

0

0

0

  Смедерево

84

71

0

0

0

0

0

  Шабац

53

58

7

0

0

0

0

  Лозница

38

59

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

1582

1721

13

8

6

0

1

  Краљево

187

77

1

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

21

10

0

0

0

0

  Крушевац

75

96

0

0

0

0

0

  Крагујевац

248

59

3

0

0

0

0

  Јагодина

46

159

3

0

0

0

0

  Чачак

146

58

4

0

0

0

0

  Ужице

130

71

18

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

832

541

39

0

0

0

0

 Нови Сад

322

89

0

0

0

0

0

 Зрењанин

55

50

1

0

0

0

0

 Кикинда

39

14

2

0

0

0

0

 Сомбор

94

4

2

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

80

76

24

0

0

0

0

 Суботица

65

55

7

0

0

0

0

НОВИ САД

655

288

36

0

0

0

0

 Ниш

229

273

43

0

0

7

0

Алексинац

6

5

2

0

0

0

0

 Прокупље

26

28

0

0

0

0

0

 Пирот

16

24

3

0

0

0

0

 Зајечар

0

61

34

0

0

0

0

 Бор

34

28

3

0

0

0

0

 Лесковац

43

50

20

0

0

0

0

 Врање

27

88

19

0

0

0

0

Грачаница

5

47

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

5

20

0

0

0

0

0

НИШ

391

624

124

0

0

7

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3460

3174

212

8

6

7

1

Укупно на дан
10.06.2023
године

3459

3186

212

8

6

5

1

Укупно на дан
10.07.2023.

године

3460

3174

212

8

6

7

1

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,03%
-0,38%
0,00%
0,00%
0,00%
40,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 
1
2
3
4
5
6
7

БЕОГРАД

1582

1721

13

8

6

0

1

КРАГУЈЕВАЦ

832

541

39

0

0

0

0

НОВИ САД

655

288

36

0

0

0

0

НИШ

391

624

124

0

0

7

0

Укупан број

чланова

синдиката

3460

3174

212

8

6

7

1