ИЗВЕШТАЈ СА 2. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 2. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 20.07.2023. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јул.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Шабац

Ђорђић Славољуб

42.000,00

2.

Шабац

Вилотић Предраг

42.000,00

3.

Шабац

Јовић Дејан

41.000,00

4.

Крушевац

Ракић Милена

42.000,00

5.

Крагујевац

Благојевић Александар

42.000,00

6.

Крагујевац

Милановић Златко

42.000,00

7.

Ниш

Бранковић Бранислав

42.000,00

8.

Ниш

Поповић Иван

42.000,00

9.

Нови Сад

Ковачевић Светлана

53.200,00

10.

Дирекција Предузећа

Веселиновић Бобан

42.000,00

11.

Дирекција Предузећа

Бунчић Маријана

13.300,00

12.

Дирекција Предузећа

Жакула Миодраг

10.500,00

13.

Дирекција Предузећа

Полић Милица

42.000,00

14.

Дирекција Предузећа

Васовић Драгош

51.100,00

15.

Дирекција Предузећа

Алемпијевић Андријана

42.000,00

16.

Дирекција Предузећа

Милинковић Ана

12.600,00

17.

Лозница

Милутиновић Милан

42.000,00

18.

Лозница

Тешић Предраг

16.800,00

19.

Кикинда

Галић Слободан

42.000,00

20.

Краљево

Николчевић Звонко

13.000,00

21.

Краљево

Марковић Јован

42.000,00

22.

Врање

Стошић Небојша

42.000,00

23.

Ужице

Новаковић Игор

42.000,00

24.

Ужице

Јоцић Жељко

42.000,00

25.

Ужице

Матовић Мирослав

7.500,00

26.

Ужице

Васовић Јанковић Невена

16.800,00

27.

Београд

Ђорђевић Владимир

21.000,00

28.

Београд

Миленковић Драган

9.100,00

29.

Београд

Богдановић Лидија

42.000,00

30.

Београд

Ђуровић Саво

13.000,00

31.

Београд

Анђелковић Сандра

42.000,00

32.

Београд

Цмиљанић Борис

16.800,00

33.

Јагодина

Милановић Весна

42.000,00

34.

Панчево

Митровић Зорица

42.000,00

35.

Зрењанин

Војиновић Јованка

84.000,00

36.

Зрењанин

Томичић Милан

42.000,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС