ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.08.2023. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 Београд

1200
1327
3
0
7
6
1

  Панчево

109
53
2
0
0
0
0

  Ваљево

34
79
0
0
0
0
0

  Пожаревац

59
72
1
0
1
0
0

  Смедерево

84
71
0
0
0
0
0

  Шабац

53
58
7
0
0
0
0

  Лозница

38
59
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1577
1719
13
0
8
6
1

  Краљево

186
77
1
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
21
10
0
0
0
0

  Крушевац

76
95
0
0
0
0
0

  Крагујевац

242
57
3
0
0
0
0

  Јагодина

46
159
3
0
0
0
0

  Чачак

145
57
4
0
0
0
0

  Ужице

127
75
18
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

822
541
39
0
0
0
0

 Нови Сад

320
88
0
0
0
0
0

 Зрењанин

55
50
1
0
0
0
0

 Кикинда

39
14
2
0
0
0
0

 Сомбор

94
4
2
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

79
79
24
0
0
0
0

 Суботица

64
55
7
0
0
0
0

НОВИ САД

651
290
36
0
0
0
0

 Ниш

229
270
43
9
0
0
0

Алексинац

6
5
2
0
0
0
0

 Прокупље

26
28
0
0
0
0
0

 Пирот

16
24
3
0
0
0
0

 Зајечар

0
61
34
0
0
0
0

 Бор

34
28
3
0
0
0
0

 Лесковац

42
50
20
0
0
0
0

 Врање

27
88
19
0
0
0
0

Грачаница

5
47
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

5
20
0
0
0
0
0

НИШ

390
621
124
9
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3440
3171
212
9
8
6
1

Укупно на дан
10.07.2023
године

3460
3174
212
7
8
6
1

Укупно на дан
10.08.2023.

године

3440
3171
212
9
8
6
1

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0,58%
-0,09%
0,00%
28,57%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 
1
2
3
4
5
6
7

БЕОГРАД

1577
1719
13
0
8
6
1

КРАГУЈЕВАЦ

822
541
39
0
0
0
0

НОВИ САД

651
290
36
0
0
0
0

НИШ

390
621
124
9
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3440
3171
212
9
8
6
1