ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.09.2023. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 Београд

1205
1317
3
0
7
6
1

  Панчево

109
53
2
0
0
0
0

  Ваљево

33
79
0
0
0
0
0

  Пожаревац

59
72
1
0
1
0
0

  Смедерево

84
71
0
0
0
0
0

  Шабац

53
58
7
0
0
0
0

  Лозница

39
59
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1582
1709
13
0
8
6
1

  Краљево

185
77
1
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
21
10
0
0
0
0

  Крушевац

76
95
0
0
0
0
0

  Крагујевац

243
57
3
0
0
0
0

  Јагодина

46
159
3
0
0
0
0

  Чачак

145
57
4
0
0
0
0

  Ужице

129
75
18
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

824
541
39
0
0
0
0

 Нови Сад

319
87
0
0
0
0
0

 Зрењанин

55
49
1
0
0
0
0

 Кикинда

39
14
2
0
0
0
0

 Сомбор

94
4
2
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

77
79
24
0
0
0
0

 Суботица

64
56
8
0
0
0
0

НОВИ САД

648
289
37
0
0
0
0

 Ниш

228
270
43
9
0
0
0

Алексинац

6
4
2
0
0
0
0

 Прокупље

24
29
0
0
0
0
0

 Пирот

16
24
3
0
0
0
0

 Зајечар

0
60
35
0
0
0
0

 Бор

32
30
3
0
0
0
0

 Лесковац

42
50
20
0
0
0
0

 Врање

25
88
19
0
0
0
0

Грачаница

5
47
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

5
20
0
0
0
0
0

НИШ

383
622
125
9
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3437
3161
214
9
8
6
1

Укупно на дан
10.08.2023
године

3440
3171
212
9
8
6
1

Укупно на дан
10.09.2023.

године

3437
3161
214
9
8
6
1

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0,58%
-0,09%
0,00%
28,57%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 
1
2
3
4
5
6
7

БЕОГРАД

1582
1709
13
0
8
6
1

КРАГУЈЕВАЦ

824
541
39
0
0
0
0

НОВИ САД

648
289
37
0
0
0
0

НИШ

383
622
125
9
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3437
3161
214
9
8
6
1