ИЗВЕШТАЈ СА 4. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 4. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 21.09.2023. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец септембар.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Ваљево

Даничић Данијела

42.000,00

2.

Нови Сад

Букуров Чедомир

12.600,00

3.

Зрењанин

Субић Јелена

42.000,00

4.

Зрењанин

Каран Гордана

21.000,00

5.

Ужице

Календеровић Жељко

42.000,00

6.

Ужице

Видаковић Надежда

42.000,00

7.

Панчево

Мича Петар

42.000,00

8.

Панчево

Михаиловић Бранислав

9.500,00

9.

Пожаревац

Здравковић Момир

12.600,00

10.

Ниш

Миленовић Часлав

11.400,00

11.

Ниш

Павловић Јелена

42.000,00

12.

Ниш

Стојановић Владимир

42.000,00

13.

Крагујевац

Ивановић Славица

42.000,00

14.

Крагујевац

Барлов Владимир

16.000,00

15.

Крагујевац

Стајковић Далибор

42.000,00

16.

Крагујевац

Бојковић Славица

16.000,00

17.

Чачак

Бојовић Лидија

62.200,00

18.

Чачак

Милинковић Марко

18.200,00

19.

Чачак

Живановић Гордана

42.000,00

20.

Чачак

Ранковић Војин

5.150,00

21.

Дирекција Предузећа

Ђурић Гордана

42.000,00

22.

Дирекција Предузећа

Шикл Надежда

1.700,00

23.

Дирекција Предузећа

Војводић Љиљана

16.800,00

24.

Дирекција Предузећа

Радовановић Душан

42.000,00

25.

Дирекција Предузећа

Трмчић Милица

42.000,00

26.

Дирекција Предузећа

Гвоздић Ширадовић Божица

13.400,00

27.

Београд

Матичевић Јелена

33.100,00

28.

Београд

Грујичић Милица

14.700,00

29.

Београд

Ђукић Бранимир

21.000,00

30.

Београд

Илић Јелена

60.000,00

31.

Београд

Стојановић Мирјана

10.400,00

32.

Београд

Ђоровић Гордана

16.800,00

33.

Београд

Влајковић Дејан

7.700,00

34.

Београд

Недељковић Слађана

37.800,00

35.

Београд

Јевђић Милан

11.900,00

36.

Краљево

Богојевић Дејан

42.000,00

37.

Бор

Милошевић Славица

32.200,00

38.

Лесковац

Филиповић Драган

8.400,00

39.

Лесковац

Букумирић Тања

16.800,00

40.

Лесковац

Стоиљковић Ненад

42.000,00

41.

Врање

Филиповић Миле

12.600,00

42.

Крушевац

Милосављевић Владимир

11.600,00

43.

Смедерево

Топаловић Данка

42.000,00

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС