ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан 10.10.2023. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 Београд

1217
1322
3
0
8
6
1

  Панчево

110
53
2
0
0
0
0

  Ваљево

33
79
0
0
0
0
0

  Пожаревац

59
72
1
0
1
0
0

  Смедерево

83
71
0
0
0
0
0

  Шабац

53
58
7
0
0
0
0

  Лозница

39
59
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1594
1714
13
0
9
6
1

  Краљево

185
79
1
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
21
10
0
0
0
0

  Крушевац

76
95
0
0
0
0
0

  Крагујевац

251
55
3
0
0
0
0

  Јагодина

46
160
3
0
0
0
0

  Чачак

147
57
4
0
0
0
0

  Ужице

130
78
18
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

835
545
39
0
0
0
0

 Нови Сад

322
85
0
0
0
0
0

 Зрењанин

55
49
1
0
0
0
0

 Кикинда

42
11
2
0
0
0
0

 Сомбор

94
4
2
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

77
79
24
0
0
0
0

 Суботица

64
56
8
0
0
0
0

НОВИ САД

654
284
37
0
0
0
0

 Ниш

232
270
42
13
0
0
0

Алексинац

6
4
2
0
0
0
0

 Прокупље

24
30
0
0
0
0
0

 Пирот

16
24
3
0
0
0
0

 Зајечар

0
61
35
0
0
0
0

 Бор

32
30
3
0
0
0
0

 Лесковац

40
52
20
0
0
0
0

 Врање

25
86
19
0
0
0
0

Грачаница

5
47
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

5
20
0
0
0
0
0

НИШ

385
624
124
13
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3468
3167
213
13
9
6
1

Укупно на дан
10.09.2023
године

3437
3161
214
9
8
6
1

Укупно на дан
10.10.2023.

године

3468
3167
213
13
9
6
1

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,90%
0,19%
-0,47%
44,44%
12,50%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 
1
2
3
4
5
6
7

БЕОГРАД

1594
1714
13
0
9
6
1

КРАГУЈЕВАЦ

835
545
39
0
0
0
0

НОВИ САД

654
284
37
0
0
0
0

НИШ

385
624
124
13
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3468
3167
213
13
9
6
1