ИЗВЕШТАЈ СА 5. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 5. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 20.10.2023. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец октобар.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Крагујевац

Тодоровић Петар

42.000,00

2.

Кикинда

Фараго Ендре

7.350,00

3.

Ниш

Ђорђевић Аца

42.000,00

4.

Ниш

Станчић Зоран

3.000,00

5.

Сремска Митровица

Макивић Бранислав

10.500,00

6.

Сремска Митровица

Лулић Бојана

42.000,00

7.

Сомбор

Тирагић Душко

42.000,00

8.

Сомбор

Танић Слободан

64.750,00

9.

Ужице

Дрндаревић Јована

42.000,00

10.

Ужице

Рогић Иван

21.000,00

11.

Нови Сад

Лопичић Урош

42.000,00

12.

Нови Сад

Јованчевић Бранка

5.600,00

13.

Нови Сад

Андрић Марко

42.000,00

14.

Нови Сад

Ивановић Сања

42.000,00

15.

Нови Сад

Пинтер Јелена

42.000,00

16.

Нови Сад

Пал Атила

13.500,00

17.

Нови Сад

Алић Адил

16.000,00

18.

Крушевац

Милојевић Предраг

42.000,00

19.

Крушевац

Стошић Александар

42.000,00

20.

Ваљево

Бојичић Радоје

17.400,00

21.

Краљево

Јовановић Лазар

42.000,00

22.

Краљево

Радоњић Владица

56.200,00

23.

Краљево

Рацић Светлана

42.000,00

24.

Краљево

Мирковић Тијосав

17.500,00

25.

Краљево

Симеуновић Томислав

42.000,00

26.

Краљево

Спасојевић Сања

42.000,00

27.

Смедерево

Милановић Дејан

8.400,00

28.

Смедерево

Чупић Александар

21.000,00

29.

Чачак

Ранковић Војин

6.850,00

30.

Чачак

Коџопељић Марија

42.000,00

31.

Дирекција Предузећа

Тепић Марина

8.400,00

32.

Дирекција Предузећа

Крнета Милан

21.000,00

33.

Дирекција Предузећа

Мирковић Анамарија

84.000,00

34.

Дирекција Предузећа

Ристић Соња

42.000,00

35.

Дирекција Предузећа

Поповић Марина

28.000,00

36.

Дирекција Предузећа

Коковић Слађана

4.450,00

37.

Дирекција Предузећа

Делибашић Слађана

11.500,00

38.

Дирекција Предузећа

Стефановић Оливера

42.000,00

39.

Београд

Томић Љиљана

22.700,00

40.

Београд

Игњатовић Андреј

42.000,00

41.

Београд

Матић Биљана

14.000,00

42.

Лесковац

Букумирић Тања

42.000,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС