ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан 10.11.2023. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 Београд

1216
1316
3
0
8
6
1

  Панчево

110
54
2
0
0
0
0

  Ваљево

34
78
0
0
0
0
0

  Пожаревац

59
72
1
0
1
0
0

  Смедерево

82
71
0
0
0
0
0

  Шабац

53
59
7
0
0
0
0

  Лозница

39
59
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1593
1709
13
0
9
6
1

  Краљево

187
79
1
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
21
10
0
0
0
0

  Крушевац

77
98
0
0
0
0
0

  Крагујевац

250
54
3
0
0
0
0

  Јагодина

46
159
3
0
0
0
0

  Чачак

148
57
4
0
0
0
0

  Ужице

130
78
18
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

838
546
39
0
0
0
0

 Нови Сад

336
79
0
0
0
0
0

 Зрењанин

55
49
1
0
0
0
0

 Кикинда

42
11
2
0
0
0
0

 Сомбор

95
4
2
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

77
77
24
0
0
0
0

 Суботица

64
55
8
0
0
0
0

НОВИ САД

669
275
37
0
0
0
0

 Ниш

232
270
41
13
0
0
0

Алексинац

6
4
2
0
0
0
0

 Прокупље

24
31
0
0
0
0
0

 Пирот

16
24
3
0
0
0
0

 Зајечар

0
61
37
0
0
0
0

 Бор

32
30
3
0
0
0
0

 Лесковац

40
53
20
0
0
0
0

 Врање

25
86
19
0
0
0
0

Грачаница

5
46
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

5
20
0
0
0
0
0

НИШ

385
625
125
13
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3485
3155
214
13
9
6
1

Укупно на дан
10.10.2023
године

3468
3167
213
13
9
6
1

Укупно на дан
10.11.2023.

године

3485
3155
214
13
9
6
1

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,49%
-0,38%
0,47%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 
1
2
3
4
5
6
7

БЕОГРАД

1593
1709
13
0
9
6
1

КРАГУЈЕВАЦ

838
546
39
0
0
0
0

НОВИ САД

669
275
37
0
0
0
0

НИШ

385
625
125
13
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3485
3155
214
13
9
6
1