ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА И ПОСЛОВОДСТВА "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д.

 

  

Председница Јединственог Синдиката Телекома Србија Mарина Здравковић, председник Синдиката Телекома "Србија" Мирослав Јоксимовић и генерални директор "Телеком Србија" а.д. Владимир Лучић потписали су дана 16.11.2023. године, Споразум о побољшању материјалног положаја запослених у „Телеком Србија“ а.д. у 2024. години.
             У складу са претходно постигнутим договором, Спорaзумом је уговорено следеће:

            Поред повећања зарада у 2024. години и тринаесте плате, имамо сагласност пословодства да се у Буџету за 2024. годину повећају средства за солидарну помоћ, поклон за 8. март, новогодишњи поклон за децу и спортска такмичења и договорено је да ће се размотрити могућност повећања средстава за здравствену рехабилитацију.

 

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА И ПОСЛОВОДСТВА "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д.

 

ИНФО СЛУЖБЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА

.