ИЗВЕШТАЈ СА 6. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 6. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 23.11.2023. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец новембар.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Нови Сад

Кулашиновић Марија

42.000,00

2.

Нови Сад

Симин Слађан

42.000,00

3.

Нови Сад

Ковачевић Горан

42.000,00

4.

Нови Сад

Симичић Игор

17.400,00

5.

Кикинда

Влајић Јелена

42.000,00

6.

Кикинда

Грбић Бранислав

8.400,00

7.

Сремска Митровица

Губечка Мирослав

42.000,00

8.

Сремска Митровица

Божић Јованка

3.500,00

9.

Сомбор

Пастор Здравко

42.000,00

10.

Сомбор

Басарић Лидија

10.500,00

11.

Сомбор

Ркман Кристина

42.000,00

12.

Чачак

Новаковић Ивана

42.000,00

13.

Чачак

Слепчевић Милош

42.000,00

14.

Чачак

Мариновић Александар

42.000,00

15.

Краљево

Спасојевић Сања

3.000,00

16.

Краљево

Миленковић Срђан

12.600,00

17.

Краљево

Веселиновић Светомир

12.600,00

18.

Краљево

Петровић Јовица

42.000,00

19.

Лесковац

Тошић Драгослав

16.800,00

20.

Лесковац

Јањић Ивана

10.000,00

21.

Ниш

Анђелковић Бранкица

42.000,00

22.

Ниш

Радивојевић Оливера

7.500,00

23.

Ниш

Митић Јулија

84.000,00

24.

Ниш

Станчић Живота

10.200,00

25.

Крушевац

Ристић Милан

42.000,00

26.

Дирекција Предузећа

Јовановић Александар

42.000,00

27.

Дирекција Предузећа

Јанковић Горан

8.400,00

28.

Дирекција Предузећа

Станковић Ангелина

16.800,00

29.

Дирекција Предузећа

Ристић Соња

17.600,00

30.

Дирекција Предузећа

Старчевић Санела

42.000,00

31.

Дирекција Предузећа

Бабић Далиборка

42.000,00

32.

Дирекција Предузећа

Војводић Љиљана

42.000,00

33.

Дирекција Предузећа

Шаровић Миљана

67.700,00

34.

Дирекција Предузећа

Шикл Надежда

8.400,00

35.

Дирекција Предузећа

Ристић Драган

47.000,00

36.

Дирекција Предузећа

Љубић Мира

16.800,00

37.

Дирекција Предузећа

Бунчић Маријана

42.000,00

38.

Београд

Марковић Милош

42.000,00

39.

Београд

Ракић Јелена

42.000,00

40.

Београд

Петровић Сретен

21.100,00

41.

Београд

Пекурар Светлана

19.600,00

42.

Београд

Дутина Оливера

29.750,00

43.

Београд

Ђекић Александар

12.600,00

44.

Београд

Манојловић Дејан

3.850,00

45.

Београд

Манојловић Светлана

13.000,00

46.

Београд

Милосављевић Небојша

16.800,00

47.

Београд

Цветковић Јована

42.000,00

48.

Крагујевац

Јовић Дејан

42.000,00

49.

Крагујевац

Савић Саша

15.800,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС