САСТАНАК ЈСТС СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СИНДИКАТА ХТ МОСТАР

 

  

Дана 30.11.2023. године, у Београду је боравила делегација синдиката ХТ Мостар, која је изразила жељу да посети наш синдикат. Наше је задовољство било да их угостимо и разменимо искуства. Председник ХТ синдиката, Саша Живковић је истакао да му је част што су у посети највећем синдикату у Телекому Србија. Из разговора смо сазнали да је компанија ХТ Еронет трећи по величини телекомуникациони оператер у Босни у Херцеговини који на територији покрива тржиште од 21% мобилне телефоније и 14% фиксне телефоније. Компанија ХР Еронет је 100% у државном власништву и у њој има око 1200 запослених. Синдикат ХТМ је једини синдикат у компаније и броји близу 800 чланова. Колеге из ХТМ синдиката је највише занимала структура тржишта телекомуникација у Републици Србији, положај наше компаније на тржишту и наравно однос послодавца са синдикатом у оквиру компаније. Председник Саша Живковић у току разговора је изнео да су имали великих проблема око организовања протеста због неразумевања њиховог пословодства око продужења колективног уговор, као и тужби које су запослени поднели према пословодству због једностраног смањења цене рада. Нас је занимало каква су им искуства била у реализацији тих проблема због умањења радничких права, као и искуства запослених у компанијама које су приватизоване у Босни и Херцеговини. Председница ЈСТС Марина Здравковић пренела је наша искуства у односу на сарадњу са компанијом, у свом излагању је представила права и обавезе запослених из радног односа и колективног уговора, упоредила зараде са другим компанијама и указала на бенефите које имају запослени у Телекому Србија, а посебно чланови нашег синдиката. Заједнички закључак је да су овакви састанци изузетно корисни како би се дошло до веома корисних информација које доприносе јачању позиција представника запослених у компанијама, а нарочито у оним компанијама које су већински капитал. Како су колеге из ХТМ морале да крену на пут, после два сата квалитетно размењених информација договорили смо се да се овакав вид сарадње настави.

 

САСТАНАК ЈСТС СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СИНДИКАТА ХТ МОСТАР

 


ИНФО ЈСТС

.