ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан 10.12.2023. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 Београд

1226
1346
3
0
8
6
1

  Панчево

109
53
2
0
0
0
0

  Ваљево

34
76
0
0
0
0
0

  Пожаревац

59
77
1
0
1
0
0

  Смедерево

82
72
0
0
0
0
0

  Шабац

51
58
7
0
0
0
0

  Лозница

38
59
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1599
1741
13
0
9
6
1

  Краљево

190
79
1
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
21
10
0
0
0
0

  Крушевац

76
104
0
0
0
0
0

  Крагујевац

252
54
3
0
0
0
0

  Јагодина

47
159
3
0
0
0
0

  Чачак

148
56
4
0
0
0
0

  Ужице

133
78
18
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

846
551
39
0
0
0
0

 Нови Сад

337
80
0
0
0
0
0

 Зрењанин

56
49
1
0
0
0
0

 Кикинда

43
10
2
0
0
0
0

 Сомбор

95
4
2
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

77
77
23
0
0
0
0

 Суботица

63
54
8
0
0
0
0

НОВИ САД

671
274
36
0
0
0
0

 Ниш

233
272
40
13
0
0
0

Алексинац

6
4
2
0
0
0
0

 Прокупље

24
31
0
0
0
0
0

 Пирот

16
25
3
0
0
0
0

 Зајечар

0
61
37
0
0
0
0

 Бор

32
31
3
0
0
0
0

 Лесковац

40
53
20
0
0
0
0

 Врање

25
85
19
0
0
0
0

Грачаница

5
46
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

5
20
0
0
0
0
0

НИШ

386
628
124
13
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3502
3194
212
13
9
6
1

Укупно на дан
10.11.2023
године

3485
3155
214
13
9
6
1

Укупно на дан
10.12.2023.

године

3502
3194
212
13
9
6
1

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,49%
1,24%
-0,93%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

С. СЛОГА

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 
1
2
3
4
5
6
7

БЕОГРАД

1599
1741
13
0
9
6
1

КРАГУЈЕВАЦ

846
551
39
0
0
0
0

НОВИ САД

671
274
36
0
0
0
0

НИШ

386
628
124
13
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3502
3194
212
13
9
6
1