ИЗВЕШТАЈ СА 7. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 7. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 21.12.2023. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец децембар.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Сомбор

Ковач Марко

42.000,00

2.

Сомбор

Миладиновић Радомир

42.000,00

3.

Нови Сад

Милић Давид

42.000,00

4.

Нови Сад

Миланов Боја

3.500,00

5.

Нови Сад

Кирић Јасмина

24.600,00

6.

Нови Сад

Трифковић Марко

18.050,00

7.

Нови Сад

Дуловић Соња

6.850,00

8.

Чачак

Милинковић Марко

42.000,00

9.

Чачак

Бојовић Лидија

84.000,00

10.

Бор

Бећаревић Славиша

42.000,00

11.

Грачаница

Живић Срђан

42.000,00

12.

Грачаница

Секулић Драгана

42.000,00

13.

Краљево

Томовић Љубица

42.000,00

14.

Краљево

Брунчевић Емир

42.000,00

15.

Краљево

Веселиновић Светомир

42.000,00

16.

Краљево

Цветковски Сашо

6.200,00

17.

Краљево

Николић Бранимир

15.000,00

18.

Ужице

Грозданић Весна

42.000,00

19.

Ужице

Кнежевић Миланко

42.000,00

20.

Ужице

Видаковић Надежда

4.600,00

21.

Ужице

Ристановић Миле

12.600,00

22.

Крагујевац

Павловић Милан

44.550,00

23.

Крагујевац

Тоскић Зоран

42.000,00

24.

Крагујевац

Лазић Миодраг

42.000,00

25.

Крагујевац

Миковић Зорица

42.000,00

26.

Крагујевац

Мутавџић Илија

42.000,00

27.

Крагујевац

Митић Владимир

42.000,00

28.

Крагујевац

Марјановић Срђан

4.200,00

29.

Крагујевац

Југовић Драган

9.500,00

30.

Београд

Радосављевић Тијана

42.000,00

31.

Београд

Ђукић Бранимир

42.000,00

32.

Београд

Угреновић Бранко

42.000,00

33.

Београд

Брановачки Томислав

42.000,00

34.

Београд

Трбојевић Тафанек Христина

42.000,00

35.

Београд

Петровић Јовица

42.000,00

36.

Београд

Породица Трајковић

84.000,00

37.

Београд

Трајковић Петар

42.000,00

38.

Београд

Вулетић Слађана

42.000,00

39.

Београд

Породица Стефановић

84.000,00

40.

Београд

Тодосић Ивана

42.000,00

41.

Београд

Радоњић Симић Александра

42.000,00

42.

Београд

Пенић Дејан

16.800,00

43.

Београд

Тимотијевић Ивана

21.000,00

44.

Београд

Стојковић Драган

10.150,00

45.

Београд

Љубић Мира

5.300,00

46.

Дирекција Предузећа

Баранин Марија

4.900,00

47.

Дирекција Предузећа

Жупањац Милена

42.000,00

48.

Дирекција Предузећа

Мутавџић Сања

8.400,00

49.

Дирекција Предузећа

Лаловић Никола

21.000,00

50.

Дирекција Предузећа

Јошиковић Биљана

6.700,00

51.

Дирекција Предузећа

Стајић Биљана

12.600,00

52.

Дирекција Предузећа

Мирковић Анамарија

10.900,00

53.

Дирекција Предузећа

Митов Мина

42.000,00

54.

Смедерево

Арсић Ксенија

42.800,00

55.

Шабац

Арсеновић Љупко

7.700,00

56.

Шабац

Дукић Биљана

10.850,00

57.

Ниш

Игњатовић Ђорђе

42.000,00

58.

Ниш

Вујић Николов Ивона

4.960,00

59.

Ниш

Породица Станчић

84.000,00

60.

Ниш

Потић Душан

84.000,00

61.

Ниш

Станчић Зоран

42.000,00

62.

Лозница

Мирковић Миодраг

40.000,00

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС